Giải Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 2 bài 5: Cơ quan tiêu hóa

Giải Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 2 bài 5: Cơ quan tiêu hóa bao gồm các bài tập ngắn gọn và chi tiết trong Vở bài tập môn Tự nhiên và xã hội lớp 2 trang 6 giúp quý thầy cô và các em luyện tập các kiến thức đã được học, vận dụng vào thực tế. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

1. Giải Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 2 bài 5 Câu 1

Chọn từ ngữ trong khung để điền vào ô trống cho phù hợp.

Giải Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 2 bài 5

Giải Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 2 bài 5

Trả lời:

Giải Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 2 bài 5

2. Giải Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 2 bài 5 Câu 2

Chọn từ ngữ trong khung để điền vào chỗ ... cho phù hợp.

Mật, nước bọt, dịch tụy

Cơ quan tiêu hóa gồm có: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và các tuyến tiêu hóa. Các tuyến tiêu hóa tiết ra các dịch tiêu hóa. Ví dụ: Tuyến nước bọt tiết ra ........., gan tiết ra .........., tụy tiết ra ............

Trả lời:

Cơ quan tiêu hóa gồm có: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và các tuyến tiêu hóa. Các tuyến tiêu hóa tiết ra các dịch tiêu hóa. Ví dụ: Tuyến nước bọt tiết ra nước bọt, gan tiết ra mật, tụy tiết ra dịch tụy.

Vở Bài Tập Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 2 được soạn theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo nhằm giúp học sinh lớp 2 hiểu về đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa và nắm chắc kiến thức: Cơ quan tiêu hóa gồm có: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và các tuyến tiêu hóa như tuyến nước bọt, gan, tụy.

Ngoài Giải Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 2 bài 5: Cơ quan tiêu hóa trên, các bạn có thể tham khảo các tài liệu khác của tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 để củng cố và nắm chắc kiến thức, đào sâu các dạng bài, giúp các em tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 1 lớp 2 môn Toán, thi hết học kì 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội 2, đạo đức 2, Tiếng Anh 2 ngay từ khi bắt đầu.

Đánh giá bài viết
1 420
Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 2 Xem thêm