Giáo án bài Bàn luận về phép học

2 4.122

Giáo án Ngữ văn lớp 8

Giáo án bài Bàn luận về phép học được thư viện giáo án VnDoc sưu tầm và chọn lọc. Bài giáo án điện tử này sẽ giúp các thầy cô có thêm tài liệu soạn giáo án môn ngữ văn lớp 8. Bên cạnh đó, còn giúp các em học sinh nhanh chóng hiểu được mục đích, tác dụng của việc học chân chính: học để làm người, học để biết và làm, học để góp phần làm cho đất nước hưng thịnh.

Soạn văn 8 bài Bàn luận về phép học

Giáo án bài Hịch tướng sĩ

Giáo án bài Hành động nói

BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC

(Trích "Luận học pháp")

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:

  • Bổ sung kiến thức về văn nghị luận trung đại.
  • Hiểu được hoàn cảnh sử dụng và đặt điểm của thể tấu trong văn học trung đại .
  • Nắm được nội dung và hình thức của Bàn luận về phép học.

II. KIẾN THỨC, KỸ NĂNG:

1. Kiến thức:

  • Những hiểu biết bước đầu về tấu .
  • Quan điểm tư tưởng tiến bộ của tác giả về mục đích , phương pháp và mối quan hệ của việc học với sự phát triển của đất nước .
  • Đặc điểm hình thức lập luận của văn bản .

2. Kĩ năng:

  • Đọc – hiểu một văn bản viết theo thể tấu.
  • Nhận biết, phân tích cách trình bày luận điểm trong đoạn văn diễn dịch và quy nạp, cách sắp xếp và trình bày luận điểm trong văn bản.

III. HƯỚNG DẪN- THỰC HIỆN:

HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ NỘI DUNG

* Hoạt động 1: Khởi động.

1. Ổn định: Kiểm diện, trật tự

2. KTBC:

  • Phân biệt sự giống và khác nhau giữa hịch và cáo.
  • Đọc thuộc lòng và diễn cảm đoạn mở đầu bài "BNĐC" của Nguyễn Trãi vừa học.

3. Bài mới: Học để làm gì, học cái gì, học như thế nào?... nói chung, vấn đề học tập đã được ông cha ta bàn đến từ lâu một trong những ý kiến tuy ngắn gọn nhưng rất sâu sắc và thấu tình đạt lí là đoạn "Luận về phép học" trong bản tấu dâng vua Quang Trung của nhà nho lừng danh La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp.

   
Đánh giá bài viết
2 4.122
Giáo án Ngữ văn lớp 8 Xem thêm