Giáo án bài Hịch tướng sĩ

Giáo án Ngữ văn lớp 8

Giáo án Ngữ văn 8 bài 23: Hịch tướng sĩ được biên soạn với nội dung giáo án chi tiết, rõ ràng. Giáo án bài Hịch tướng sĩ này sẽ giúp các em hiểu được lòng yêu nước bất khuất của Trần Quốc Tuấn, của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Qua đó, thể hiện qua lòng căm thù giặc, tinh thần quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược.

Giáo án bài Đi đường

Soạn văn bài Hịch tướng sĩ

Giáo án bài Chiếu dời đô

HỊCH TƯỚNG SĨ

- Trần Quốc Tuấn -

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:

  • Bổ sung thêm kiến thức về văn nghị luận trung đại.
  • Thấy được chức năng, yêu cầu nội dung, hình thức của văn bản Hịch tướng sĩ.
  • Cảm nhận được lòng yêu nước tha thiết, tầm nhìn chiếc lược của vị chỉ huy quân sự đại tài Trần Quốc Tuấn.

II. KIẾN THỨC, KỸ NĂNG:

1. Kiến thức:

  • Sơ giản về thể hịch.
  • Hoàn cảnh lịch sử liên quan đến sự ra đời của bài Hịch tướng sĩ.
  • Tinh thần yêu nước, ý chí quyết thắng kẻ thù xâm lược của quân dân thời Trần.
  • Đặc điểm văn chính luận ở Hịch tướng sĩ.

2. Kĩ năng:

  • Đọc – hiểu 1 văn bản viết theo thể hịch.
  • Nhận biết được không khí thời đại sục sôi thời Trần ở thời điểm dân tộc ta chuẩn bị cuộc kháng chiến chống giặc Mông – Nguyên xâm lược lần thứ hai.
  • Phân tích được nghệ thuật lập luận, cách dùng các điển tích, điển cố trong văn bản nghị luận trung đại.

III.HƯỚNG DẪN-THỰC HIỆN:

HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ NỘI DUNG

* Hoạt động 1: Khởi động.

1. Ổn định: Kiểm diện, trật tự

2. KTBC: Dưới cái nhìn của Lí Thái Tỗ thì 2 triều Đinh- Lê sai lầm là gì?

3. Bài mới: Trong lịch sử kháng chiến chống quân xâm lược của quân dân đời Trần có một vị tướng rất tài ba đó là

Trần Quốc Tuấn. Ông đã có công rất lớn trong hai cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên (1285 – 1288). Ông là tác giả của bài hịch lừng danh: Dụ chư tì tướng hịch văn (9 –1284)

Đánh giá bài viết
3 5.660
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Ngữ văn lớp 8 Xem thêm