Giáo án bài Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu

Giáo án Ngữ văn lớp 7

Giáo án bài Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu với nội dung được biên soạn chi tiết nhằm giúp học sinh dễ dàng hơn trong việc tiếp thu bài, nhanh chóng nắm được giá trị của đoạn văn trong việc khắc họa sắc nét 2 nhân vật Va ren và Phan Bội Châu với 2 tính cách, đại diện cho 2 lực trong XH phi nghĩa và chính nghĩa.

Giáo án Sống chết mặc bay Ngữ văn 7

Giáo án Ca Huế trên sông Hương

NHỮNG TRÒ LỐ HAY LÀ VA-REN VÀ PHAN BỘI CHÂU

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh

Hiểu được giá trị của đoạn văn trong việc khắc họa sắc nét hai nhân vật Va-ren và Phan Bội Châu với hai tính cách, đại diện cho hai lực lượng xã hội phi nghĩa và chính nghĩa, thực dân Pháp và nhân dân Việt Nam. Hoàn toàn đối lập nhau trên đất nước ta thời Pháp thuộc.

B. Tiến trình dạy học

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ: Chỉ ra hai mặt tương phản trong truyện "Sống chất mặc bay" và nêu lên dụng ý của tác giả trong việc dựng cảnh tượng phản này. Nêu giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm?

3. Học bài mới

"Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu" ra đời từ một hiện tượng lịch sử, nhà cách mạnh Phan Bội Châu sau 20 năm bôn ba hải ngoại để tìm đường cứu nước đến năm 1925 bị thực dân Pháp bố trí bắt cóc từ Trung Quốc giải về nước xử tù chung thân, sau nhờ nhân dân cả nước đấu tranh đòi thả, đã phải ra lệnh ân xá.
Varen vốn là Đảng viên xã hội Pháp, phản bội Đảng được cử làm toàn quyền Đông Dương, trước ngày chuẩn bị sang Đông Dương nhậm chức, có tuyên bố sẽ sờ tới vụ Phân Bội Châu và ngay lập tức Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm "Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu" để phơi bày thực chất của Varen.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung cần đạt

Hoạt động 1: Đọc – tìm hiểu chú thích

Giáo viên đọc mẫu một đoạn sau đó em hãy trình bày những hiểu biết của em về tác giả Nguyễn Ái Quốc?

- 2, 3 học sinh đọc tiếp

Bút danh Nguyễn Ái Quốc gắn liền với tờ báo "Người cùng khổ" nhiều truyện ký và "Bản án" chế độ thực dân Pháp viết bằng tiếng Pháp, trên đất Pháp

I. Đọc – tìm hiểu chú thích

1. Tác giả

Nguyễn Ái Quốc (1890-1969) là tên gọi rất nổi tiếng của chủ tịch HCM, được dùng từ năm 1919 đến 1945

2. Tác phẩm:

- Được viết ngay sau khi nhà cách mạng Phan Bội Châu bị bắt các (18-06-1925) ở Trung Quốc giải về giam ở Hỏa Lò - Hà Nội và sắp bị sử án, còn Varen thì chuẩn bị sang nhậm chức toàn quyền Đông Dương

II. Đọc – tìm hiểu văn bản

1. Nhân vật

  • Varen, viên toàn quyền Đông Dương do sức ép công luận mà chính thức hứa chăm sóc cụ Phan Bội Châu
  • Cụ Phan Bội Châu: Nhà cách mạng bị giam trong tù.
Đánh giá bài viết
7 2.235
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Ngữ văn lớp 7 Xem thêm