Giáo án buổi chiều môn Tiếng Việt lớp 3 cả năm

3 3.670

Giáo án buổi chiều môn Tiếng Việt lớp 3 trọn bộ

Giáo án buổi chiều môn Tiếng Việt lớp 3 trọn bộ được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các thầy cô soạn giáo án buổi chiều môn Tiếng Việt lớp 3, hỗ trợ công tác giảng dạy của các thầy cô hoàn chỉnh và hiệu quả hơn. Mời các thầy cô tham khảo và tải về.

Giáo án buổi chiều môn Tiếng Việt 3

Giáo án buổi chiều môn Tập làm văn lớp 3

Rèn Tập làm văn

Luyện Tập Kĩ Năng Tuần 1

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về “Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh”; điền vào tờ giấy in sẵn.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm 2 trong 3 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động rèn luyện của giáo viên

Hoạt động học tập của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện:

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.

b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):

 

- Hát

- Lắng nghe.

 

 

- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.

 

Bài 1. Hãy viết những điều em biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, theo gợi ý sau:

- Đội là một tổ chức như thế nào?

- Chi đội lớp em tên là gì? Thuộc liên đội nào?

- Kể tên một số hoạt động của chi đội lớp em.

Đáp án tham khảo:

Đội là tổ chức của thiếu nhi. Chi đội lớp em tên Chi đội 3.3 thuộc Liên đội Trường Tiểu học Trung Lập Thượng. Chi đội lớp em thường tổ chức văn nghệ, tham gia hội thi, tìm hiểu các anh hùng liệt sĩ ở địa phương, quyên góp giúp đỡ đồng bào lũ lụt, ...

Giáo án buổi chiều môn Tập đọc lớp 3

Rèn đọc tuần 1

Cậu Bé Thông Minh

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về đọc để hiểu nội dung bài.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc diễn cảm và đọc hiểu cho học sinh.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ đọc tự chọn đoạn a hoặc b, làm tự chọn 1 trong 2 bài tập; học sinh khá đọc đoạn a, làm 2 bài tập; học sinh giỏi thực hiện tất cả các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động rèn luyện của giáo viên

Hoạt động học tập của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

- Phát phiếu bài tập.

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng (12 phút)

* Mục tiêu: Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh.

* Cách tiến hành:

- Giáo viên đưa bảng phụ có viết sẵn đoạn cần luyện đọc:

 

- Hát

- Lắng nghe.

- Nhận phiếu.

 

 

 

 

 

- Quan sát, đọc thầm đoạn viết.

a) “Ngày xưa, / có một ông vua muốn tìm người tài ra giúp nước. // Vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng nọ / nộp một con gà trống biết đẻ trứng, / nếu không có / thì cả làng phải chịu tội.//

Được lệnh vua, / cả vùng lo sợ. // Chỉ có một cậu bé / bình tĩnh thưa với cha : //

- Cha đưa con lên kinh đô gặp Đức Vua, / con sẽ lo được việc này. //

Người cha lấy làm lạ, / nói với làng. // Làng không biết làm thế nào, / đành cấp tiền cho hai cha con lên đường. //”

b) “Hôm sau, / nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ, / bảo cậu bé làm ba mâm cỗ. // Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, / nói : //

- Xin ông về tâu Đức Vua / rèn cho tôi chiếc kim này / thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. //

Vua biết là đã tìm được người giỏi, / bèn trọng thưởng cho cậu bé // và gửi cậu vào trường học để luyện thành tài. //”

Giáo án buổi chiều môn Chính tả lớp 3

Rèn viết tuần 35

Buổi Học Thể Dục

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về phân biệt r/d/gi; o/ô.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng viết đúng chính tả.

3. Thái độ: Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ vở.

* Phân hóa: Học sinh trung bình lựa chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá lựa chọn làm 2 trong 3 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động rèn luyện của giáo viên

Hoạt động học tập của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Ổn định tổ chức

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động chính:

 

- Hát

- Lắng nghe.

 

a. Hoạt động 1: Viết chính tả (12 phút):

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn chính tả cần viết trên bảng phụ.

- Giáo viên cho học sinh viết bảng con một số từ dễ sai trong bài viết.

- Giáo viên đọc cho học sinh viết lại bài chính tả.

 

- 2 em đọc luân phiên, mỗi em 1 lần, lớp đọc thầm.

- Học sinh viết bảng con.

 

- Học sinh viết bài.

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá bài viết
3 3.670
Giáo án Tiếng Việt 3 Xem thêm