Giáo án Công nghệ 9 bài 10: Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn (Tiết 2)

1 210

Giáo án Công nghệ 9 bài 10

Giáo án Công nghệ 9 bài 10: Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn (Tiết 2) là tài liệu giáo án điện tử lớp 9 hay dành cho quý thầy cô tham khảo. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô hoàn thành giáo án Công nghệ 9 hiệu quả nhất. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

Bài 10: LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI BÓNG ĐÈN (T2)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Nắm vững quy trình thực hành lắp mạch điện bảng điện.

2. Kĩ năng: Lắp ráp mạch điện bảng điện theo từng quy trình và đảm bảo yêu cầu kĩ thuật.

3. Thái độ: Cẩn thân, hợp tác trong nhóm.

II. Chuẩn bị:

1. GV: Bộ dụng cụ dùng lắp đặt mạch điện bảng điện, công tắc ba cực.

2. HS: Hai bóng đèn, hai đuôi đèn.

III. Tổ chức hoạt động dạy và học:

1. Ổn định lớp: (1 phút).

9A1: ………………………………………………………………

9A2: ………………………………………………………………

9A3: ………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

- Y/c HS vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện một công tác ba cực điều khiển hai bóng đèn.

3. Đặt vấn đề: GV nêu vấn đề và HS đề xuất và GV đặt vấn đề vào bài. 

4. Tiến trình:

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

TRỢ GIÚP CỦA GV

Hoạt động 1: Tiến hành lắp mạch điện: (34 phút)

- HS nhắc lại qui trình thực hành lắp mạch điện bảng điện?

- Hướng dẫn HS thực hành lắp mạch điện bảng điện.

- Theo dõi, quan sát quá trình hực hành của HS để có đánh giá, nhận xét, chỉnh sửa thích hợp.

- Nêu qui trình thực hành?

 

- Cho các nhóm nhận dụng cụ và tiến hành thực hành.

Hoạt động 2: Củng cố, hướng dẫn về nhà: (5 phút)

- Thu dọn dụng cụ.

- Chuẩn bị cho tiết sau.

 

- Nhận xét thái độ làm việc của HS.

- Thu dọn dụng cụ.

- Chuẩn bị tiếp cho tiết thực hành sau .

- Chuẩn bị kiểm tra vận hành.

5. Ghi bảng:

1. Qui trình thực hành:

Vạch dấu → Khoan lỗ → Lắp TBĐ vào BĐ → Đi dây cho đèn → Kiểm tra

2. Nội dung thực hành:

Công đoạn

Nội dung

Dụng cụ

Yêu cầu kĩ thuật

1. Vạch dấu

- Vạch dấu vị trí các thiết bị điện

- Vạch dấu đường đi của dây dẫn và vị trí đèn

- Thước

- Mũi vạch

- Bút

- Hợp lý

- Chính xác

2. Khoan lỗ

- Lỗ bắt vít (2)

- Lỗi luồng dây (5)

- Khoan

- Mũi khoan

- Chính xác

- Lỗ thẳng

3. Lắp thiết bị vào bảng điện

- Xác định vị trí của thiết bị

- Nối dây cho thiết bị điện

- Cố định các thiết bị lên bảng điện

- Kềm

- Tuavít

- Vít

- Đúng vị trí

- Chính xác

- Chắc chắn

4. Đi dây cho đèn

- Lắp dây từ bảng điện vào đèn

- Nối dây cho đuôi đèn

- Tuavít

- Băng dính

- Theo sơ đồ

- Đúng kĩ thuật

5. Kiểm tra

- Lắp các thiết bị điện, dây dẫn theo sơ đồ

- Nối nguồn

- Vận hành thử

- Kềm

- Bút thử điện

- Đúng theo sơ đồ

- Mạch làm việc tốt, đúng yêu cầu đề ra

IV: Rút kinh nghiệm:

............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 210
Giáo án Công nghệ lớp 9 Xem thêm