Giáo án Công nghệ 9 bài 7: Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (Tiết 1)

1 154

Giáo án Công nghệ 9 bài 7

Giáo án Công nghệ 9 bài 7: Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (Tiết 1) là tài liệu giáo án điện tử lớp 9 hay dành cho quý thầy cô tham khảo. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô hoàn thành giáo án Công nghệ 9 hiệu quả nhất. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

Bài 7: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

  • Hiểu nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang.
  • Vẽ sơ đồ lắp ráp mạch điện đèn ống huỳnh quang.

2. Kĩ năng:

  • Lắp ráp mạch điện ống huỳnh quang đúng kĩ thuật.

3. Thái độ:

  • Đảm bảo an toàn.

II. Chuẩn bị:

1. GV: Bộ đèn ống huỳnh quang, công tắc hai cực, cầu chì, dụng cụ lắp ráp mạch điện.

2. HS: Báo cáo thực hành.

III. Tổ chức hoạt động dạy và học:

1. Ổn định lớp: (1 phút).

9A1: ………………………………………………………………

9A2: ………………………………………………………………

9A3: ………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ: Lồng ghép mới.

3. Đặt vấn đề: GV nêu vấn đề và HS đề xuất và GV đặt vấn đề vào bài.

4. Tiến trình:

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

TRỢ GIÚP CỦA GV

Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung thực hành: (10 phút)

- Nêu mục tiêu bài thực hành.

- Nhận dụng cụ.

- HS tìm hiểu mục tiêu bài thực hành.

- Phân chia dụng cụ cho từng nhóm HS.

Hoạt động 2: Xây dựng sơ đồ lắp ráp từ sơ đồ nguyên lý: (20 phút)

- Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý theo hướng dẫn.

 

 

 

- Tiến hành xây dựng sơ đồ lắp ráp theo hướng dẫn

- Cho HS tìm hiểu sơ đồ nguyên lý:

+ Mạch gồm những phần tử nào, chức năng của từng phần tử?

+ Mối liên hệ điện giữa các phần tử?

- Tiến hành xây dựng sơ đồ lắp ráp.

+ Vẽ dây nguồn.

+ Xác định vị trí của bản điện, đèn ống

+ Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện, vẽ đường dây nối theo sơ đồ nguyên lý

Hoạt động 3: Lập bảng dự trù vật liệu: (9 phút)

- Lập bảng dự trù vật liệu

Tên thiết bị, dụng cụ:

Kềm: 1 cái – còn tốt

Tuavít: 1 cái– còn tốt

Công tắc hai cực: 1 cái– còn tốt

Cầu chì: 1 cái– còn tốt

Bóng neôn: 1 cái– còn tốt

Dây dẫn: 20m – không bị hở

Vít: 10 cái– còn tốt

Bộ đèn ống: 1 bộ– còn tốt

Băng dính: 1 cuộn– còn tốt

Giấy ráp: 1 tờ– còn tốt

- Hướng dẫn HS lập bảng dự trù vật liệu?

 

Hoạt động 4: Củng cố, hướng dẫn về nhà: (5 phút)
 

- Đánh giá tiết học.

- Chuẩn bị dụng cụ thực hành cho tiết sau

- Học bài cũ.

5. Ghi bảng:

1. Sơ đồ nguyên lý:

2. Sơ đồ lắp ráp:

3. Bảng dự trù vật liệu:

STT

Tên thiết bị, dụng cụ

Số lượng (cái)

Yêu cầu kĩ thuật

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kềm

Tua vít

Công tắc hai cực

Cầu chì

Bóng đèn

Dây dẫn

Vít

Bộ đèn ống

Băng dính

Giấy ráp

1

1

1

1

1

2m

10

1 bộ

1 cuộn

1 tờ

Còn tốt

nt

nt

nt

nt

không hở vỏ cách điện

còn tốt

nt

nt

nt

IV. Rút kinh nghiệm:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 154
Công nghệ lớp 9 Xem thêm