Giáo án dạy hè Lớp 3 lên Lớp 4

Giáo án ôn hè Lớp 3 lên Lớp 4

Giáo án dạy hè Lớp 3 lên Lớp 4 là tài liệu hữu ích giúp các thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo nhằm củng cố lại những kiến thức đã học trong chương trình lớp 3. Đồng thời, Giáo án ôn hè Lớp 3 lên Lớp 4 còn giúp các thầy cô tham khảo qua chương trình lớp 4 với bộ môn Toán và Tiếng việt.

Giáo án hè môn Tiếng Việt

Chính tả (Phân biệt tr/ch)

Bài viết

Mưa

I. Mục đích yêu cầu:
  • Học sinh viết đúng bài chính tả và phân biệt được những tiếng viết bằng phụ âm đầu là tr/ch.
  • Học sinh làm đúng bài tập so sánh phân biệt tr/ch.
  • Giáo dục học sinh có ý thức rèn chữ giữ vở.
II. Chuẩn bị:
  • Vở, bảng con. Sổ tay chính tả.
III. Các hoạt động dạy học:
1. Ổn định
2. Kiểm tra bài cũ: Gọi 3 học sinh lên bảng đặt câu theo mẫu Ai là gì?
3. Bài mới:
*Giới thiệu:
*Hướng dẫn phân biệt ch/tr:
+Giáo viên giới thiệu cho HS một số quy tắc viết với ch/tr:
-Từ chỉ quan hệ thân thuộc trong gia đình viết với ch: cha, chú, cháu, chắt…
-Từ chỉ đồ dùng trong gia đình viết với ch: cái chạn, cái chõng, cái chai, cái chăn, cái chày…
Ngoại lệ: cái tráp.
-Viết bằng tr với từ đồng nghĩa viết bằng gi: trai- giai, giả-trả, giời-trời…
-ch thường kết hợp sau nó với oa, oà, oe, uê loắt choắt.
-ch láy với phụ âm đứng trước hoặc sau.trừ 4 trường hợp: trọc lốc, trụi lụi, trót lọt…
-Từ Hán Việt có dấu nặng và dấu huyền đều đi với tr…
*Vận dụng làm bài tập:
Bài 1: Điền vào chỗ trống ch/tr:
a)chẻ hay trẻ: …lạt ; trung, con, củi.
b)cha hay tra: …mẹ, …
Học sinh làm bài, chữa bài, giáo viên chốt bài làm đúng.
Bài 2: Điền vào chỗ tróng ch hay tr:
...e già măng mọc.
....a....uyền con nối.
...ên kính dưới nhường ín bỏ làm mười.
…óeo mèo đậy.
Vụng... èo khéo trống.
*Học sinh làm bài chữa bài như bài tập 1.
4. Củng cố dặn dò:
-Nhắc lại khái quát kiến thức cơ bản.
-Nhận xét tiết học.
-Về học bài và ôn lại quy tắc viết với ch, tr.
Các bài giáo án dạy thêm hè khác:
Đánh giá bài viết
19 18.916
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tiếng Việt 3 Xem thêm