Giáo án Địa lý 11 bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa - Tìm hiểu sự thay đổi trong nền kinh tế Trung Quốc

Giáo án môn Địa lý lớp 11

Giáo án Địa lý 11 bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa - Tìm hiểu sự thay đổi trong nền kinh tế Trung Quốc được VnDoc sưu tầm và đăng tải để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Địa lý 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức: Chứng minh được sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc qua tăng trưởng của GDP, sản phẩm nông nghiệp và của ngoại thương.

2. Kĩ năng:

  • Phân tích so sánh tư liệu, số liệu, lược đồ để hiểu biết về sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc.
  • Vẽ biểu đồ cơ cấu xuất, nhập khẩu.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

  • Bản đồ kinh tế Trung Quốc.
  • Trư liệu về thành tựu kinh tế của Trung Quốc.
  • Bảng Xử lí số liệu và biểu đồ vẽ theo số liệu SGK (phóng to).

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Vào bài mới:

Hoạt động của GV và HS

Nội dung chính

Hoạt động 1: Cả lớp

Bước 1: GV yêu cầu HS:

- Nêu mục đích, yêu cầu của bài thực hành?

- Tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới?

- Chọn và vẽ biểu đồ thích hợp?

- Nhận xét biểu đồ và bảng số liệu đã vẽ?

Bước 2: HS thực hiện, HS khác bổ sung, GV chuẩn kiến thức.

Hoạt động 2: Cả lớp

Bước 1: GV yêu cầu HS:

- Đọc bảng 10.3 SGK để thấy sản lượng của một số nông phẩm của năm 2004 so với 1985?

- Nhận xét sản lượng các nông phẩm của Trung Quốc?

Bước 2: HS trả lời, GV chuẩn kiến thức.

Hoạt động 3: Cả lớp

Bước 1: GV yêu cầu HS:

- Dựa vào bảng 10.4 nêu yêu cầu của bài thực hành?

- Chọn và vẽ biểu đồ thích hợp?

- Nhận xét sự thay đổi trong cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc?

Bước 2: HS thực hiện, các HS khác bổ sung GV chuẩn kiến thức.

I. Bài tập 1:

1. Tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc và thế giới: (Đơn vị: %)

Năm 1985

Năm 1995

Năm 2004

1,93

2,37

4,03

2. Vẽ biểu đồ: Vẽ biểu đồ cột chồng theo giá trị %

3. Nhận xét:

- GDP của Trung Quốc tăng nhanh qua các năm (từ 1985 đến năm 2004 tăng 7 lần)

- Tỉ trọng GDP cảu Trung Quốc đóng góp vào GDP của thế giới tăng đều, ổn định qua các năm từ 1,93% năm 1985 tăng lên 4,03% năm 2004.

- Trung Quốc ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới.

II. Bài tập 2:

* Nhận xét chung về sản lượng một số nông sản của Trung Quốc:

- Nhìn chung sản lượng nông sản tăng. Tuy nhiên một số nông sản có sản lượng ở năm 2000 so với năm 1995 giảm (lương thực, bông, mía).

- Một số nông sản có sản lượng đứng đầu thế giới (lương thực, bông, thịt lợn).

III. Bài tập 3: Tìm hiểu sự thay đổi trong cơ cấu giá trị xuất - nhập khẩu:

1. Vẽ biểu đồ:

- Vẽ biểu đồ hình tròn, mỗi vòng tròn là một năm (có thể vẽ biểu đồ miền).

2. Nhận xét:

- Tỉ trọng xuất khẩu tăng lên từ năm 1985 đến năm 1995, sau đó lại giảm vào năm 2004. Nhưng nhìn chung từ năm 1985 đến năm 2004 tỉ trọng xuất khẩu tăng.

- Tỉ trọng nhập khẩu giảm từ năm 1985 đến năm 1995, sau đó lại tăng vào năm 2004. Nhưng nhìn chung cả thời kì giảm.

- Năm 1985 Trung Quốc nhập siêu.

- Các năm 1995, 2004, Trung Quốc xuất siêu.

IV. CỦNG CỐ, ĐÁNH GIÁ

  • GV thu một số bài thực hành cho cả lớp xem và nhận xét.
  • GV đánh giá, nhận xét tiết học.
  • Chuẩn bị bài mới.

Đánh giá bài viết
1 457
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Địa lý lớp 11 Xem thêm