Giáo án Địa lý 11 bài 11: Khu vực Đông Nam Á - Hiệp hội các nước Đông Nam Á

Giáo án môn Địa lý lớp 11

Giáo án Địa lý 11 bài 11: Khu vực Đông Nam Á - Hiệp hội các nước Đông Nam Á được VnDoc sưu tầm và đăng tải để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Địa lý 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:

  • Hiểu và trình bày được các mục tiêu của ASEAN.
  • Hiểu và trình bày được các thành tựu cũng như các thách thức đối với ASEAN.
  • Hiểu được những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong quá trình hội nhập.

2. Kĩ năng: Thiết lập một đề cương và trình bày một báo cáo.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

Một số tài liệu tham khảo về ASEAN.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Vào bài mới:

Hoạt động của GV và HS

Nội dung chính

Hoạt động 1: Cả lớp

Bước 1: GV hỏi:

- Dựa vào SGK và kiến thức lịch sử nêu rõ quá trình hình thành và phát triển của ASEAN?

- Dựa vào sơ đồ SGK nêu các mục tiêu chủ yếu của ASEAN?

- Tại sao mục tiêu ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định?

- Dựa vào sơ đồ SGK, nêu cơ chế hợp tác của ASEAN và cho các ví dụ cụ thể?

Bước 2: HS trả lời, các HS khác bổ sung, GV chuẩn kiến thức.

Hoạt động 2: Nhóm/ cả lớp

Bước 1: GV chia lớp thành 2 nhóm và giao nhiệm vụ:

- Nhóm 1: Tìm hiểu về những thành tựu ASEAN đạt được, lấy ví dụ cụ thể ở Việt nam.

- Nhóm 2: Phân tích những thách thức, Nguyên nhân của những thách thức đó?

Bước 2: Các nhóm đại diện trả lời, các HS nhóm khác bổ sung, GV chuẩn kiến thức.

Hoạt động 3: Cả lớp

Bước 1: GV nêu câu hỏi:

- Dựa vào SGK và hiểu biết của bản thân, hãy nêu ví dụ cho thấy Việt Nam đã tham gia tích cực vào hoạt động của ASEAN trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội?

- Có nhận xét gì về cơ hội và thách thức của Việt Nam khi gia nhập ASEAN?

Bước 2: HS trả lời, các HS khác bổ sung, GV chuẩn kiến thức

I. Mục tiêu và cơ chế hợp tác

1. Mục tiêu

- Có ba mục tiêu chính:

+ Thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của các thành viên.

+ Xây dựng khu vực có nền hoà bình, ổn định.

+ Giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng trong nội bộ và bất đồng, khác biệt giữa nội bộ với bên ngoài.

- Đích cuối cùng ASEAN hướng tới là: Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hoà bình, ổn định, cùng phát triển.

2. Cơ chế hợp tác của ASEAN

- Thông qua các hội nghị, các diễn đàn, cácm hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, thể thao.

- Thông qua kí kết các hiệp ước hai bên, nhiều bên hoặc các hiệp ước chung.

- Thông qua các dự án, chương trình phát triển.

II. Thành tựu và thách thức của ASEAN

1. Thành tựu:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, GDP đạt 921 tỉ USD (2000), xuất siêu.

- Mức sống của nhân dân được nâng cao.

- Tạo dựng được môi trường chính trị hoà bình, ổn định.

2. Thách thức:

- Trình độ phát triển giữa các nước chưa đồng đều.

+ Cao: Xin-ga-po.

+ Thấp: Lào, Cam-pu-chia, Việt Nam.

- Trình trạng đói nghèo.

+ Phân hoá giữa các tầng lớp nhân dân.

+ Phân hoá giữa các vùng lãnh thổ.

- Các vấn đề xã hội.

+ Ô nhiễm môi trường.

+ Vấn đề tôn giáo, dân tộc.

+ Bạo loạn, khủng bố…

III. Việt Nam trong quá trình hội nhập ASEAN

1. Tham gia của Việt Nam

- Về kinh tế, giao dịch thương mại của Việt Nam trong khối đạt 30%.

- Tham gia hầu hết các hoạt động về chính trị, văn hoá, giáo dục, xã hội thể thao.

- Vị trí của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

2. Cơ hội và thách thức

- Cơ hội: xuất được hàng trên thị trường rộng lớn.

- Thách thức: phải cạnh tranh với các thương hiệu có tên tuổi, uy tín hơn, các sản phẩm có công nghệ cao hơn.

- Giải pháp: đón đầu, đầu tư và áp dụng các công nghệ tiên tiến để tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá.

IV. CỦNG CỐ, ĐÁNH GIÁ

Câu 1. Lựa chọn để điền chữ M (mục tiêu) hoặc chữ C (cơ chế hợp tác) ở các câu sau:

  1. Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hoà bình, ổn định, cùng phát triển
  2. Thông qua các hội nghị, các diễn đàn
  3. Thông qua các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, thể thao
  4. Xây dựng khu vực thương mại tự do
  5. Thông qua kí kết các hiệp ước hai bên, nhiều bên hoặc các hiệp ước chung
  6. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các thành viên

Câu 2. Hãy nêu những thành tựu và thách thức của ASEAN, những giải pháp để khắc phục?

Đánh giá bài viết
3 2.835
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Địa lý lớp 11 Xem thêm