Giáo án Địa lý 11 bài 11: Khu vực Đông Nam Á - Kinh tế

Giáo án môn Địa lý lớp 11

Giáo án Địa lý 11 bài 11: Khu vực Đông Nam Á - Kinh tế được VnDoc sưu tầm và đăng tải để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Địa lý 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:

 • Phân tích dược sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của khu vực thông qua phân tích biểu đồ.
 • Nêu được đặc điểm cơ bản của nền nông nghiệp nhiệt đới khu vực Đông Nam Á gồm ba thành phần
 • chủ đạo: sản xuất lúa nước, trồng trọt các cây công nghiệp, chăn nuôi và khai thác, nuôi trồng thuỷ sản, hải sản.
 • Nêu được hiện trạng và xu hướng phát triển công nghiệp, du lịch của Đông Nam Á.

2. Kĩ năng:

 • Học sinh nắm được kĩ năng đọc, phân tích bản đồ, biểu đồ hình cột.
 • So sánh qua các biểu đồ.
 • Thực hiện tại lớp cácư bài tập địa lí.
 • Tăng cường năng lực thể hiện, biết phương pháp trình bày trong nhóm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

 • Bản đồ kinh tế Đông Nam Á.
 • Bản đồ địa lí tự nhiên châu Á.
 • Phóng to các bảng biểu trong SGK.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Vào bài mới:

Hoạt động của GV và HS

Nội dung chính

Hoạt động 1: Cả lớp

Bước 1: GV nêu câu hỏi:

- Dựa vào hình 11.4, nhận xét xu hướng chuyển dịch cơ cấu GDP năm 1991 và 2004 của một số quốc gia Đông Nam Á?

- Giải thích tại sao lại có sự chuyển dịch đó?

Bước 2: HS trả lời, các HS khác bổ sung, GV chuẩn kiến thức.

Hoạt động 2: Cả lớp

Bước 1: GV hướng dẫn HS nghiên cứu SGK, liên hệ với Việt Nam nêu:

- Đặc điểm ngành công nghiệp Đông Nam Á.

- Những hạn chế công nghiệp Đông Nam Á là gì?

Bước 2: HS trả lời, các HS khác bổ sung, GV chuẩn kiến thức.

Hoạt động 3: Cả lớp

Bước 1: GV yêu cầu HS:

- Nghiên cứu SGK, liên hệ Việt Nam nêu đặc điểm của ngành dịch vụ của Đông Nam Á?

- Với đặc điểm đó sẽ tác động đến sự phát triển của nền kinh tế như thế nào? Liên hệ tới Việt Nam?

Bước 2: HS trả lời, các HS khác bổ sung, GV chuẩn kiến thức.

Hoạt động 4: Cả lớp

Bước 1: GV yêu cầu HS:

- Nêu những điều kiện thuận lợi của Đông Nam Á trong việc phát triển nông nghiệp?

- Dựa vào hình 11.5 để nhận xét sự phân bố các sản phẩm nông nghiệp của Đông Nam Á?

- Phân tích hình 11.6 để chứng minh Đông Nam Á là khu vực sản xuất nhiều cao su, cà phê, hồ tiêu ở trên thế giới?

Bước 2: HS trả lời, nhận xét, chỉ bản đồ, các HS khác bổ sung, GV chuẩn kiến thức.

I. Cơ cấu kinh tế

- Cơ cấu kin tế có sự chuyển dịch theo hướng:

+ GDP khu vực I giảm rõ rệt.

+ GDP khu vực II tăng mạnh.

+ GDP khu vực III tăng ở tất cả cácư nước.

→ Thể hiện chuyển đổi từ nền kinh tế thuần nông lạc hậu sang nền kinh tế có nền công nghiệp và dịch vụ phát triển.

- Mỗi nước trong khu vực có tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế khác nhau.

- Việt Nam thể hiện rõ rệt nhất tốc độ chuyển dịch ở cả ba khu vực.

II. Công nghiệp

- Công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại nhằm phục vụ cho xuất khẩu.

- Xu hướng: Tăng cường liên doanh, liên kết với nước ngoài để tranh thủ vốn, công nghệ và thị trường.

- Cơ cấu: đang chú trọng vào các ngành công nghiệp hiện đại. Cơ cấu gồm: CN chế biến, CN dầu khí, CN điện, CN khai thác khoáng sản.

III. Dịch vụ

- Có xu hướng phát triển mạnh dựa trên nhiều thuận lợi về vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, văn hoá đa dạng…

- Hướng phát triển:

+ Phát triển cơ sở hạ tầng.

+ Hiện đại hoá mạng lưới thông tin, dịch vụ ngân hàng, tín dụng.

+ Phát triển du lịch.

- Xuất hiện nhiều ngành mới làm cho lao động trong khu vực dịch vụ tăng khá nhanh.

IV. Nông nghiệp

1. Trồng lúa nước

- Có nhiều điều kiện thuận lợi: tự nhiên, KT-XH, lịch sử.

- Khu vực đã cơ bản giải quyết được vấn đề lương thực.

- Sản lượng lương thực ngày càng tăng nhưng tỉ lệ tăng trưởng dân số cũng tăng và diện tích gieo trồng ngày càng bị thu hẹp.

- Vấn đề an ninh lương thực vẫn cần được đặt ra.

- Phân bố: Thái Lan, Việt Nam, In-đô-nê-xi-a.

2. Trồng cây công nghiệp

- Có nhiều điều kiện thuận lợi: TN, KT-XH

- Cây công nghiệp đa dạng, cung cấp 75% sản cao su, 20% sản lượng cà phê, 46% sản lượng hồ tiêu cho thế giới.

- Việt Nam là nước xuất khẩu hồ tiêu nhiều nhất thế giới.

- Phân bố: Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Phi-líp-pin.

3. Chăn nuôi và thuỷ sản

- Điều kiện: đồng cỏ, SX lương thực phát triển, diện tích mặt nước lớn, lao động dồi dào...

- Chăn nuôi: cơ cấu đa dạng, số lượng đàn gia súc lớn nhưng chưa trở thành ngành chính.

- Thuỷ sản: ngành truyền thống. Sản lượng liên tục tăng.

- Những nước phát triển mạnh: In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a, Việt Nam.

IV. CỦNG CỐ, ĐÁNH GIÁ

1. Em hãy nêu xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của khu vực Đông NamÁ?

2. Đánh dấu (X) vào bảng sau các sản phẩm/ ngành sản xuất của các nước:

In-đô-nê-xi-a

Mi-an-ma

Phi-líp-pin

Xin-ga-po

Thái Lan

Việt Nam

Ma-lai-xi-a

Sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy, thiết bị điện tử

Khai thác dầu mỏ

Khai thác thiếc

Dệt may, dày da

Hàng tiêu dùng

3. Đánh dấu (X) vào bảng sau các sản phẩm/ ngành sản xuất phân bố ở các quốc gia:

In-đô-nê-xi-a

Mi-an-ma

Phi-líp-pin

Xin-ga-po

Thái Lan

Việt Nam

Ma-lai-xi-a

Trồng luá nước

Trồng cao su, cà phê, hồ tiêu

Trồng cây ăn quả

Chăn nuôi trâu, bò

Chăn nuôi lợn

Đánh bắt cá biển

Nuôi trồng thủy, hải sản

4. Giải thích tại sao các nước Đông Nam Á nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế? Liên hệ với Việt Nam?

Đánh giá bài viết
1 2.337
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Địa lý lớp 11 Xem thêm