Giáo án Địa lý 11 bài: Vẽ biểu đồ hình cột và nhận xét

1 942

Giáo án môn Địa lý lớp 11

Giáo án Địa lý 11 bài: Vẽ biểu đồ hình cột và nhận xét được VnDoc sưu tầm và đăng tải để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Địa lý 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:

  • Xác định được yêu cầu vẽ biểu đồ hình cột
  • Nắm được kĩ năng vẽ biểu đồ hình cột.
  • Nhận xét được biểu đồ đã vẽ.

2. Kĩ năng:

  • Thực hiện các bước vẽ biểu đồ và hoàn thiện biểu đồ hình cột.
  • Nắm được kĩ năng tổng hợp, phân tích số liệu, biểu đồ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

  • GV chuẩn bị sẵn một số bảng số liệu yêu cầu vẽ biểu đồ hình cột và nhận xét biểu đồ.
  • Vở thực hành lớp 11.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Vào bài mới:

Hoạt động của GV và HS

Nội dung chính

Hoạt động 1: Cả lớp

Bước 1: GV yêu cầu HS:

- Nêu các bước vẽ biểu đồ hình cột.

- Nêu các bước nhận xét bảng số liệu thống kê.

Bước 2: HS trả lời, GV chuẩn kiến thức.

Hoạt động 2: Cá nhân/ cả lớp

Bước 1: GV cho bảng số liệu, yêu cầu HS:

- Xác định mục đích, yêu cầu của bảng số liệu?

- Lựa chọn biểu đồ nào là hợp lí?

- Nhận xét biểu đồ.

Bước 2: HS trả lời, các HS khác bổ sung, GV chuẩn kiến thức.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 3: Cả lớp/ cá nhân

Bước 1: HS làm bài thực hành.

Bước 2: GV gọi 2 HS lên bảng làm bài thực hành.

Bước 3: HS khác nhận xét, GV bổ sung chuẩn kiến thức.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Xác định mục đích yêu cầu của bảng số liệu

* Cho bảng số liệu về diện tích và giá trị sản lượng cây công nghiệp dưới đây:

Loại cây

Diện tích

(nghìn ha)

Giá trị sản lượng (tỉ đồng)

1985

1990

1992

1985

1990

1992

Cây công nghiệp lâu năm

Cây công nghiệp hàng năm

 

470

 

 

 

657

 

698

 

622

 

714

 

843

 

601

 

542

 

584

 

781

 

898

 

1060

1. Vẽ biểu đồ so sánh diện tích và trị sản lượng cây công nghiệp lâu năm và cây công nghiệp hàng năm qua các năm 1985, 1990, 1992.

2. Nhận xét và giải thích về sự thay đổi diện tích và giá trị sản lượng của cacs cây công nghiệp nói trên.

II. Vẽ biểu đồ và nhận xét

1. Vẽ biểu đồ:

- Vẽ biểu đồ hình cột.

- Hoàn thành các bước vẽ biểu đồ hình cột.

2. Nhận xét và giải thích:

* Nhận xét:

- Từ năm 1985 đến năm 1992, diện tích và sản lượng cây công nghiệp lâu năm đều tăng. Giá trị sản lượng tăng 1,35 lần, diện tích tăng 1,46 lần.

- Với cây công nghiệp hàng năm thì cũng trong thời gian đó, giá trị sản lượng tăng khá nhanh (gấp 1,35 lần) nhưng diện tích lại giảm (3%) so với năm 1985.

- Diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm tăng dần và đến năm 1992 đã vượt diện tích trồng cây công nghiệp hàng năm.

- Giá trị sản lượng cây công nghiệp hàng năm trong thời kì 1985-1992 luôn cao hơn giá trị sản lượng cây công nghiệp lâu năm.

* Giải thích:

- Sự phát tiển nhanh của sản xuất cây công nghiệp (cả cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm) chủ yếu do nhu cầu của thị trường tăng nhanh (cả thị trường trong nước và thị trường ngoài nước).

- Một số cây công nghiệp hàng năm có giá trị kinh tế cao (mía, lạc, đậu tương) phát triển mạnh đã đưa giá trị sản lượng cây công nghiệp hàng năm tăng nhanh.

IV. CỦNG CỐ, ĐÁNH GIÁ

  • GV đánh giá, nhận xét tiết học.
  • Chuẩn bị bài mới.

giáo án môn địa lý lớp 11

 

Đánh giá bài viết
1 942
Giáo án Địa lý lớp 11 Xem thêm