Giáo án Địa lý lớp 7 bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ

1 1.101

Giáo án môn Địa lý lớp 7

Giáo án Địa lý lớp 7 bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Địa lý 7 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Địa lý lớp 7 bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp)

Giáo án Địa lý lớp 7 bài 43: Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ

Giáo án Địa lý lớp 7 bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp)

I. Mục tiêu bài học:

Sau bài học, học sinh cần.

1. Về kiến thức:

 • Hiểu rõ được sự phân chia đất đai ở Trung và Nam Mĩ không đồng đều, với hai hình thức sản xuất nông nghiệp đại điền trang (La-ti-fun-đia) và tiểu điền trang (Mi-ni-fun-đia).
 • Cải cách ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ ít thành công.
 • Nắm vững sự phân bố nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ.

2. Về kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng đọc phân tích lược đồ, ảnh địa lí để thấy được các hình thức sản xuất nông nghiệp, sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ.

3. Về thái độ: HS có thái độ học tập đúng đắn

II. Chuẩn bị của GV và HS:

a, Chuẩn bị của GV:

 • Bản đồ nông nghiệp Trung và Nam Mĩ.
 • Một số hình ảnh về tiểu điền trang và đại điền trang.

b, Chuẩn bị của HS:

 • Chuẩn bị bài
 • SGK, TBĐ

III. Tiến trình bài dạy:

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ: (Kiểm tra miệng)

? Trình bày đặc điểm dân cư và đô thị của Trung và Nam Mĩ?

* Dân cư:

 • Dân cư Trung và Nam Mĩ phần lớn là người lai, thuộc nhóm ngôn ngữ la tinh với nền văn hoá Mĩ La Tinh độc đáo.
 • Dân cư phân bố không đồng đều tập trung đông ở ven biển, cửa sông và trên các cao nguyên, thưa ở các vùng sâu trong nội địa.

* Đô thị hoá:

 • Tốc độ đô thị hoá cao nhất trên thế giới. Tỉ lệ dân số đô thị chiếm khoảng 75% dân số.
 • Tốc độ đô thị hoá nhanh trong khi nền kinh tế chậm phát triển nảy sinh những hậu quả nghiêm trọng.

(1ph) * Đặt vấn đề vào bài mới: Trong nông nghiệp Trung và Nam Mĩ vẫn còn tồn tại sự phân chia ruộng đất không công bằng, biểu hiện qua hai hình thức sở hữu nông nghiệp đại điền trang và tiểu điền trang. Một số quốc gia Trung và Nam Mĩ đã tiến hành cải cách ruộng đất nhưng kết quả thu được rất hạn chế. Vậy sự phân bố các ngành nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ có đặc điểm gì ....

3. Bài mới:

Trong nông nghiệp Trung và Nam Mĩ vẫn còn tồn tại sự phân chia ruộng đất không công bằng, biểu hiện qua hai hình thức sở hữu nông nghiệp đại điền trang và tiểu điền trang. Một số quốc gia Trung và Nam Mĩ đã tiến hành cải cách ruộng đất nhưng kết quả thu được rất hạn chế. Vậy sự phân bố các ngành nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ có đặc điểm gì ....

Hoạt động của GV và HS

Ghi bảng

GV: Hướng dẫn hs đọc từ “Ở Trung và Nam Mĩ .... phần lớn trồng các cây lương thực để tự túc” và hướng dẫn học sinh quan sát H44.1 và H44.3 SGK.

THẢO LUẬN NHÓM

? Quan sát H44.1 và H44.3 kết hợp với nội dung SGK cho biết ở Trung và Nam Mĩ có những hình thức sở hữu nào trong nông nghiệp, nêu đặc điểm của hình thức đó?

- HS: Báo cáo kết quả thảo luận nhóm.

- GV: Chuẩn hóa kiến thức.

Gồm hai hình thức:

+ Đại điền trang: H44.3 Sản xuất trên qui mô lớn.

+ Tiểu điền trang: H44.1 Sản xuất trên qui mô nhỏ.

 

 

 

 

 

? Nhiều diện tích đất đai ở Trung và Nam Mĩ lại thuộc quyền sở hữu của các công ty tư bản nước ngoài tại sao vậy?

- HS: Các công ty tư bản nước ngoài mua những vùng đất rộng lớn để lập đồn điền......

? Em có nhận xét gì về chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ?

- HS: Sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ còn rất bất hợp lí

? Để giảm bớt những bất hợp lí đó các quốc gia ở Trung và Nam Mĩ đã làm gì và đạt được kết qua như thế nào?

 

 

 

 

- GV: Riêng Cu Ba đã tiến hành thành công cải cách ruộng đất tại sao như vậy?

- HS: Vì Cu Ba là nước xã hội chủ nghĩa tiến bộ ở Trung và Nam Mĩ.

 

 

- GV: Hướng dẫn học sinh quan sát bản đồ nông nghiệp treo tường kết hợp với H44.4 SGK.

THẢO LUẬN NHÓM

? Cho biết ở Trung và Nam Mĩ có những loại cây trồng nào phân bố ở đâu?

- HS: Thảo luận nhóm và báo cáo kết quả thảo luận. (Trình bày trên bản đồ)

- GV: Chuẩn hoá kiến thức.

+ Eo đất Trung Mĩ trồng mía, bông, cà fê, chuối.

+ Quần đảo Ăng Ti trồng cà fe, ca cao, thuốc lá và đặc biệt là mía.

+ Các quốc gia ở Nam Mĩ trồng bông, chuối, cà phê.

? Đánh giá chung về ngành trồng trọt ở Trung và Nam Mĩ?

 

 

 

 

 

 

THẢO LUẬN NHÓM

? Dựa vào bản đồ và H44.4 H44.2 SGK cho biêt loại gia súc nào được nuôi ở Trung và Nam Mĩ, chúng được nuôi ở đâu, vì sao?

- HS: Bò, cừu, lạc đà la ma được nuôi ở các đồng cỏ trên sườn núi An Đét.

? Đánh giá chung và ngành chăn nuôi đánh cá ở Trung và Nam Mĩ?

 

 

- GV: Hướng dẫn hs tóm tắt lại những kiến thức cơ bản trong nội dung bài.

1. Nông nghiệp:

a. Các hình thức sở

hữu trong nông nghiệp.

Ở Trung và Nam Mĩ cóhai

hình thức sở hữu trong nông nghiệp: Đại điền trang sản xuất trên qui mô lớn. Tiểu điền trang sản xuất trên qui mô nhỏ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Một số quốc gia ở Trung và Nam Mĩ ban hành luật cải cách ruộng đất nhưng kết quả thu được rất hạn chế.

 

 

 

 

b. Các ngành nông nghiệp.

* Trồng trọt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trồng trọt ở Trung và Nam Mĩ mang tính chất độc canh chủ yếu trồng cây công nghiệp, cây ăn quả đẻ xuất khẩu nhiều nước phải nhập khẩu lương thực.

* Chăn nuôi và đánh cá:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chăn nuôi ở Trung và Nam Mĩ phát triển với qui mô lớn.

- Pê Ru có sản lượng cá biển vào bậc nhất trên thế giới.

IV. Củng cố:

? Tại sao nói chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ bất hợp lí, hậu quả?

V. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà:

 • Học và trả lời bài theo câu hỏi SGK.
 • Làm bài tập 2 SGK.
 • Làm bài tập trong tập bản đồ thực hành.
 • Chuẩn bị trước bài 45 “Kinh tế Trung và Nam Mĩ”
Đánh giá bài viết
1 1.101
Giáo án Địa lý lớp 7 Xem thêm