Giáo án Địa lý lớp 9 bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Giáo án điện tử môn Địa lớp 9

Giáo án Địa lý 9 bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp được VnDoc sưu tầm và đăng tải để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Địa lý lớp 9 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Địa lý lớp 9 bài 10: Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu phân bố ngành nông - lâm nghiệp

Giáo án Địa lý lớp 9 bài 10: Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu phân bố ngành nông - lâm nghiệp (tiếp)

Giáo án Địa lý lớp 9 bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp

I. Mục tiêu cần đạt:

1. Kiến thức:

 • Biết nước ta có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú đa dạng, tạo điều kiện cho việc phát triển một nền công nghiệp có cơ cấu đa dạng và phát triển nhiều ngành công nghiệp trọng điểm.
 • Hiểu được rằng việc lựa chọn cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh thổ công nghiệp phù hợp phải xuất phát từ việc đánh giá đúng tác động của các nhân tố này.

2. Kĩ năng:

 • Nhận xét các tài nguyên thiên nhiên trên bản đồ địa chất khoáng sản Việt Nam.
 • Đọc sơ đồ thể hiện tác động các nguồn tài nguyên thiên nhiên đến sự h́ình thành và phát triển công nghiệp.

3, Thái độ: Thấy được sự cần thiết phải bảo vệ, sử dụng các tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lí để phát triển công nghiệp.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1. Giáo viên: Bảng số liệu SGK

2. Học sinh: Sách giáo khoa.

III. Tổ chức hoạt động dạy và học:

1. Kiểm tra bài cũ:

 • Vai trò của ngành lâm nghiệp trong việc phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.
 • Nguồn lợi thủy sản nước ta phong phú như thế nào? T́ình h́ình phát triển ra sao?

2. Bài mới:

Cũng như nông nghiệp, sự phát triển và phân bố công nghiệp chịu sự tác động của điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội. Song mức độ ảnh hưởng như thế nào? Vấn đề này sẽ được chúng ta nghiên cứu trong bài học hôm nay.

Hoạt động của thầy và trò

Kiến thức cơ bản

+ Hoạt động 1: Các nhân tố tự nhiên

- Quan sát sơ đồ h́ình 11.1 chưa hoàn chỉnh

- Điền vào các ô bên phải bị bỏ trống.

- Vai trò của các yếu tố tự nhiên đến sự phát triển công nghiệp.

- HS: Trình bày - GV Chuẩn xác

- Quan sát bản đồ “Địa chất – khoáng sản Việt Nam”

- Khoáng sản tập trung ở những vùng nào?

- Nhận xét về tài nguyên thiên nhiên nước ta? Sự phân bố của các tài nguyên đó?

- Những tài nguyên thiên nhiên đó là cơ sở để phát triển những ngành kinh tế nào?

- Nêu ảnh hưởng của sự phân bố tài nguyên khoáng sản tới sự phân bố một số ngành công nghiệp trọng điểm.

- (Tích hợp giáo dục môi trường)

- Các nguồn tài nguyên thiên nhiên là rất quan trọng nhưng không phải là nhân tố quyết định sự phát triển và phân bố công nghiệp

+ Hoạt động 2 : Các nhân tố kinh tế – xã hội

- Hoạt động 4 nhóm – 4 phút

- Nhóm 1, 2:

- Dân cư và lao đông nước ta có đặc điểm gì? Điều đó có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế?

- Nhận xét về: Cơ sở vật chất- kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng nước ta?

- Nhóm 3, 4:

- Việc cải thiện hệ thống đường giao thông có ý nghĩa như thế nào đến sự phát triển công nghiệp?

- Hãy kể môt số đường giao thông nước ta mới đầu tư lớn?

- Chính sách phát triển công nghiệp ở nước ta có đặc điểm gì? Điều đó có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế?

- Thị trường có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển công nghiệp?

- Hs trình bày – nhận xét

- Gv chuẩn kiến thức.

I. Các nhân tố tự nhiên

- Tài nguyên thiên nhiên nước ta đa dạng tạo cơ sở nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành.

- Các tài nguyên có trữ lượng lớn là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.

- Sự phân bố các loại tài nguyên khác nhau tạo ra các thế mạnh khác nhau của từng vùng.

II. Các nhân tố kinh tế – xã hội

1. Dân cư và lao động

- Nước ta có số dân đông, nhu cầu, thị hiếu có nhiều thay đổi.

- Nguồn lao động dồi dào và có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật và thu hút đầu tư nước ngoài.

2. Cơ sở vật chất- kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng.

- Nhiều trình độ công nghệ chưa đồng bộ. Phân bố tập trung ở một số vùng.

- Cơ sở hạ tầng đang từng bước được cải thiện.

3. Chính sách phát triển công nghiệp

- Chính sách công nghiệp hoá và đầu tư. Chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần và các chính sách khác.

4. Thị trường

- Ngày càng mở rộng và đang cạnh tranh quyết liệt.

3. Củng cố - hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:

 • Các tài nguyên thiên nhiên có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp nước ta như thế nào
 • Các nhân tố kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp nước ta như thế nào
 • Làm bài tập 1, 2 sgk.
 • Chuẩn bị bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp
  • Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm?
  • Nước ta có các ngành công nghiệp trọng điểm nào?
  • Quan sát hình 12.2 12.3 .
  • Xác định các trung tâm công nghiệp lớn?
Đánh giá bài viết
8 1.259
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Địa lý lớp 9 Xem thêm