Giáo án Địa lý lớp 9 bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp)

1 851

Giáo án điện tử môn Địa lớp 9

Giáo án Địa lý lớp 9 bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp) được VnDoc sưu tầm và đăng tải để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Địa lý lớp 9 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Địa lý lớp 9 bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp)

Giáo án Địa lý lớp 9 bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Giáo án Địa lý lớp 9 bài 27: Thực hành kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ

I. Mục tiêu cần đạt:

1. Kiến thức:

 • Hiểu và trình bày được tình hình phát triển nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ của vùng.
 • Hiểu được Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều tiềm năng lớn về kinh tế biển.
 • Nắm được vai trò của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đang tác động mạnh đến tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Duyên hải Nam Trung Bộ.

2. Kĩ năng:

 • Phân tích giải thích một số vấn dề quan tâm trong điều kiện cụ thể của Duyên hải Nam Trung Bộ.
 • Đọc xử lí các số liệu và phân tích quan hệ không gian: đất liền- biển và đảo, Duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên

3. Thái độGiáo dục lòng yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1. Giáo viên:

 • Bản đồ kinh tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
 • Bản đồ tự nhiên hoặc bản đồ hành chính Việt Nam
 • Một số tranh ảnh vùng

2. Học sinhSách giáo khoa.

III. Tổ chức hoạt động dạy và học

1. Kiểm tra bài cũ:

 • Xác định vị trí và nêu đặc điểm tự nhiên vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
 • Quần đảo Hoàng Sa trên biển Đông thuộc thành phố nào?
 • Nêu đặc điểm kinh tế -xã hội của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

2. Bài mới:

Vùng có vị trí chiến lược đối với cả nước về kinh tế và quốc phòng, điều kiện tự nhiên và dân cư rất độc đáo và đa dạng. Nền kinh tế vùng phát triển ra sao chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

+ Hoạt động 1: Nông nghiệp

- Dựa vào hình 26.1 và bảng 26.1

- Thảo luận 4 nhóm – 4 phút

+Nhóm 1.2: Nhận xét tình hình chăn nuôi khai thác và nuôi trồng thủy sản của vùng? Phân bố ở đâu? Xác định trên bản đồ các bãi tôm cá.

+Nhóm 3.4: Nhận xét tình hình trồng cây lương thực cây công nghiệp, cây ăn quả của vùng?

- Hs: Trình bày - Gv:Chuẩn xác

- Sản xuất nông nghiệp còn gặp những khó khăn gì?

- Vì sao nghề chăn nuôi bò, khai thác và nuôi trồng đánh bắt thủy sản là thế mạnh của vùng?

- Quan sát hình 26.1, hãy xác định các ngư trường ven bờ và trên Biển Đông.

- Vì sao vùng biển Nam Trung Bộ nổi tiếng về nghề làm muối và đánh bắt thủy sản biển?

+ Hoạt động 2: Công nghiệp

- Dựa vào số liệu trong bảng 26.2, hãy nhận xét tình hình phát triển công nghiệp của vùng so với cả nước?

- Nhận xét sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước?

- Quan sát bảng 26.3.

- Cơ cấu công nghiệp vùng gồm những ngành nào?

+ Hoạt động 3: Dịch vụ

- Quan sát hình 26.1, hăy kể tên các hải cảng. Giải thích tầm quan trọng của các cảng?

- Hoạt động dịch vụ ở vùng này như thế nào?

- Xác định các địa điểm du lịch nổi tiếng của vùng.

+ Hoạt động 4: Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm.

- Xác định vị trí địa lý của các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang.

- Thảo luận cặp: Tầm quan trọng của 3 thành phố nêu trên đối với Tây Nguyên.

- Vì sao các thành phố này được coi là cửa ngõ của Tây Nguyên?

- Kể tên các vùng trọng điểm kinh tế miền Trung?

- Nêu tầm quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm này?

IV. T́ình hình phát triển kinh tế

1. Nông nghiệp

- Chăn nuôi gia súc lớn chủ yếu là chăn nuôi bò đàn

- Thuỷ sản chiếm 27,4% giá trị thuỷ sản cả nước. (2002)

¨ Là thế mạnh của vùng.

+ Khó khăn: Quỹ đất nông nghiệp hạn chế, sản lượng lương thực bình quân đầu người thấp hơn trung bình cả nước.

- Nghề làm muối, chế biến thuỷ sản khá phát triển nổi tiếng là muối Cà Ná, Sa Huỳnh, nước mắm Nha Trang, Phan Thiết.

 

 

 

2. Công nghiệp

-Sản xuất công nghiệp còn chiếm tỉ trọng nhỏ, cơ cấu đa dạng.

-Tốc độ tăng trưởng khá cao.

-Công nghiệp cơ khí và chế biến thực phẩm khá phát triển.

 

3. Dịch vụ

- Dịch vụ giao thông vận tải khá phát triển.

- Du lịch là thế mạnh của vùng

 

V. Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm

- Các trung tâm kinh: Đà Nẵng, Qui Nhơn, Nha Trang.

- Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đã tác động mạnh tới sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Duyên hải Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Thúc đẩy mối quan hệ kinh tế liên vùng.

IV. Củng cố - hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:

Củng cố:

 • Duyên hải Nam Trung Bộ đã khai thác tiềm năng biển như thế nào?
 • Kể tên các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?
 • Nêu tầm quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Dặn dò:

 • Học bài trả lời câu hỏi sgk.
 • Chuẩn bị bài 27: Thực hành: Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.
 • Trả lời những câu hỏi gợi ý trong bài dựa vào bài 24 và bài 26
Đánh giá bài viết
1 851
Địa lý lớp 9 Xem thêm