Giáo án Lịch sử lớp 12 bài 3: Các quốc gia Đông bắc á

1 1.761

Giáo án điện tử môn Lịch Sử lớp 12 bài "Các nước Đông bắc á" mà hệ thống giáo án VnDoc.com giới thiệu trước đây giúp học sinh trình bày được những biến đổi lớn lao của khu vực Đông Bắc Á (TQ, bán đảo Triều Tiên) sau CTTG II, rèn luyện kỹ năng tổng hợp về hệ thống hóa các sự kiện lịch sử.... Thông qua cuốn giáo án điện tử soạn sẵn này, giáo viên sẽ giúp học sinh nắm được bài học nhanh chóng và ghi nhớ kiến thức lâu hơn.

Giáo án bài "Các nước Đông bắc á"

Giáo án Lịch sử lớp 12 cơ bản

BÀI 3: CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức: Qua bài này HS:

 • Biết được những biến đổi lớn lao của khu vực Đông Bắc Á (TQ, bán đảo Triều Tiên) sau CTTG II.
 • Trình bày được các giai đoạn và nội dung của từng giai đoạn CMTQ từ sau 1945 đến năm 2000.

2. Về kỹ năng:

 • Rèn luyện kỹ năng tổng hợp về hệ thống hóa các sự kiện LS.
 • Biết khai thác các tranh ảnh để hiểu nội dung các sự kiện LS.

3. Về thái độ, tư tưởng, tình cảm:

 • Nhận thức được sự ra đời của nước CHND Trung Hoa và 2 nước trên bán đảo Triều Tiên không chỉ là thành quả đấu tranh của nhân dân các nước này mà còn là thắng lợi chung của các dt bị áp bức trên TG.
 • Nhận thức rõ quá trình xd CNXH diễn ra không theo đường thẳng tắp, bằng phẳng mà gập ghềnh khó khăn.

II. Thiết bị, tài liệu dạy học

 • Sách giáo khoa, sách giáo viên Lịch sử 12.
 • Thiết kế giáo án Lịch sử 12 – Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Hải Châu.
 • Hướng dẫn thực hiện chương trình sách giáo khoa lớp 12 môn Lịch sử - NXB GD.
 • Lịch sử thế giới hiện đại – NXB GD.
 • Lịch sử quan hệ quốc tế - NXB GD.
 • Lịch sử Trung Quốc – Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Huy Quý – NXB GD.
 • Hình ảnh sách giáo khoa.

III. Tiến trình tổ chức dạy học

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

 • Công cuộc khôi phục kinh tế và xây dựng CNXH ở LX từ 1945-1973: thành tựu và ý nghĩa của nó?
 • Nguyên nhân tan rã của chế độ XHCN ở LX và các nước Đông Âu?
 • Dẫn chứng về sự giúp đỡ của LX đối với các nước Đông Âu về KT, KHKT, CT, QS?
 • Hoàn cảnh, tình hình LB Nga trong thập niên 90?

3. Giảng bài mới:

GV giới thiệu bài mới: Sau CTTG II, cùng với sự biến đổi chung của tình hình TG, khu vực Đông Bắc Á có nhiều biến đổi lớn với sự ra đời của 2 nhà nước trên bán đảo Triều Tiên và sự thành lập nước CHND Trung Hoa. Các quốc gia này đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc xd và phát triển đất nước. Ở bài này, các em sẽ được tìm hiểu nét chung về khu vực Đông Bắc Á và những biến chuyển lớn lao của quốc gia điển hình trong khu vực – Trung Quốc.

Hoạt động của giáo viên và học sinh Kiến thức cơ bản

GVPV: Đông Bắc Á bao gồm những nước nào? Nêu những nét chung về các nước Đông Bắc Á sau CTTG II?
HS xem SGK trả lời, GV nhận xét, bổ sung, phân tích, giảng giải và chốt ý:

GV nhắc lại sự phân chia phạm vi ảnh hưởng ở khu vực Đông Bắc Á trong hội nghị Ianta.

GV: Theo thỏa thuận của hội nghị ngoại trưởng 5 nước (LX, Mĩ, Anh, Pháp, TQ) họp ở Mátxcơva tháng 12/1945 sau CTTG II Triều Tiên tạm thời chia làm 2 miền: Quân đội LX đóng ở Bắc vĩ tuyến 38 còn phía Nam là quân đội Mĩ. Ở MB Triều Tiên, LX đã nghiêm chỉnh thi hành những quy định của hội nghị Mátxcơva, ngược lại ở MN Triều Tiên Mĩ không tuân thủ những điều đã ký kết. Mĩ đã lập nên một chính quyền thân Mĩ do Lý Thừa Vãn đứng đầu và tìm cách chia cắt lâu dài Triều Tiên. Tháng 8/1948 Nam Triều Tiên tiến hành tổng tuyển cử thành lập Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc). Ở MB Triều Tiên, LX ủng hộ tuyên bố thành lập CHDCND Triều Tiên.

Do những bất đồng về quan điểm, tháng 6/1950 cuộc chiến tranh giữa 2 miền nổ ra. Đến tháng 7/1953 Hiệp định đình chiến mới được ký kết tại Bàn Môn Điếm (xem hình 7 SGK) lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới phân chia 2 miền Nam Bắc. Một khu phi quân sự rộng 4km sẽ ngăn cách quân đội 2 bên. Từ đó CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc trở thành 2 quốc gia đi theo những định hướng khác nhau. Từ năm 2000, 2 nhà lãnh đạo cao nhất của 2 miền đã ký hiệp định hòa hợp 2 nước. Mở ra bước mới trên tiến trình hòa hợp thống nhất bán đảo Triều Tiên.

Chương III: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH (1945-2000)

Bài 3: CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á

I/ Nét chung về khu vực Đông Bắc Á:

- Đông Bắc Á là khu vực đông dân nhất TG. Trước CTTG II, các nước Đông Bắc Á (trừ NB) đều bị CNTD nô dịch.

- Sau CTTG II, tình hình khu vực có nhiều biến chuyển: 

+CMTQ thắng lợi, nước CHND Trung Hoa ra đời (10/1949). Cuối thập niên 90, TQ thu hồi Hồng Công, Ma Cao; Đài Loan còn duy trì chính quyền riêng nhờ sự giúp đỡ của Mĩ.

+ Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt hình thành 2 nhà nước riêng biệt:

Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) ở phía Nam (8/1948)
Nhà nước CHDCND Triều Tiên ở phía Bắc (9/1948)

Đánh giá bài viết
1 1.761
Giáo án Lịch sử lớp 12 Xem thêm