Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế (tiết 2)

1 3.034

Giáo án môn GDCD lớp 11

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế (tiết 2) ược VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn GDCD 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế (tiết 1)

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 2: Hàng hóa - tiền tệ - thị trường (tiết 1)

I. Mục tiêu bài học.

1. Về kiến thức

Nêu được thế nào là phát triển kinh tê và ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội

2. Về kĩ năng

Biết tham gia xây dựng kinh tế gia đình phù hợp với khả năng của bản thân

3. Về thái độ

 • Tích cực tham gia xây dựng kinh tế gia đình và địa phương
 • Tích cực học tập để nâng cao chất lượng lao động của bản thân

II. Tài liệu và phương tiện dạy học.

 • SGK, SGV GDCD 11
 • Sách bài tập tình huống GDCD 11, sơ đồ
 • Những nội dung có liên quan đến bài học

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ

? Em hãy nêu các yếu tố của một quá trình sản xuất? phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động?

3. Học bài mới

Phát triển kinh tế có ý nghĩa gì với các nhân, gia đình và xã hội cũng như phân biệt được giữa phát triển kinh tế với tăng trưởng kinh tế. Đó chính là nội dung của bài hôm nay.

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung kiến thức cần đạt

Phát triển kinh tế là một vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của thế giới nói chung và nước ta nói riêng.

? Theo em phát triển kinh tế hợp lí được thể hiện ở những điểm nào?

 

? Thế nào là tăng trưởng kinh tế? chỉ ra sự khác nhau giữa phát triển kinh tế với tăng trưởng kinh tế?

 

 

 

 

 

 

 

 

? Phân tích nội dung cơ cấu kinh tế hợp lí? ở nước ta hiện nay có những loại cơ cấu kinh tế hợp lí nào? trong các cơ cấu kinh tế đó cơ cấu kinh tế nào giữa vai trò quan trọng, vì sao? tại sao x.dựng cơ cấu kinh tế hợp lí phải gắn liền với b.vệ môi trường?

 

? Theo em tại sao tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với công bằng xã hội? liên hệ với nước ta? em hãy chỉ ra mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội?

 

 

 

 

 

 

Phát triển kinh tế có một ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ đối với cá nhân, gia đình mà cả xã hội.

 

? Theo em phát triển kinh tế có ý nghĩa gì đối với các nhân? liên hệ với bản thân?

 

 

? Phát triển kinh tế có ý nghĩa gì đối với gia đình? liên hệ với gia đình em?

 

? Theo em phát triển kinh tế có ý nghĩa gì đối với xã hội? liên hệ với địa phương em?

3. Phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội.

a. Phát triển kinh tế.

- Phát triển kinh tế:

+ Tăng trưởng kinh tế

+ Cơ cấu kinh tế hợp lí

+ Công bằng xã hội

- Tăng trưởng kinh tế

+ Tăng trưởng kinh tế là sự tăng lên về số lượng, chất lượng hàng hóa và các yếu tố của các quá trình sản xuất trong một thời gian nhất định.

- Cơ cấu kinh tế hợp lí (không dạy)

+ Cơ cấu kinh tế là mối quan hệ giữa quy mô và trình độ giữa các ngành kinh tế

+ Cơ cấu kinh tế

– Cơ cấu ngành (quan trọng nhất)

– Cơ cấu vùng kinh tế (7 vùng kinh tế)

– Cơ cấu thành phần kinh tế (5 TPKT)

- Tăng trưởng kinh tế gắn với công bằng xã hội vì:

+ Tạo điều kiện cho mọi người có quyền bình đẳng trong đóng góp và hưởng thụ

+ Phù hợp với sự phát triển toàn diện của con người và xã hội

+ Làm cho thu nhập thực tế tăng, tăng chất lượng văn hóa, gia đình, y tế, môi trường…

b. Ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội.

- Đối với cá nhân

+ Có việc làm từ đó có thu nhập, nhu cầu vật chất và tinh thần tăng

+ Được học tập, chăm sóc sức khỏe từ đó tuổi thọ tăng…

- Đối với gia đình

+ Gia đình hạnh phúc từ đó được chăm sóc, giáo dục, gia đình văn hóa…

+ Thực hiện được các chức năng kinh tế, sinh sản…

- Đối với xã hội

+ Thu nhập quốc dân tăng từ đó chất lượng cuộc sống tăng, văn hóa, giáo dục, y tế phát triển

+ Chính sách quốc phòng, an ninh, đối ngoại được đảm bảo

 4. Củng cố.

 • Hệ thống lại kiến thức trọng tâm của tiết và toàn bài học sinh làm bài tập trong SGK
 • Giáo viên giúp học sinh nắm được khái niệm GNP à GDP
 • Khái niệm GNP và GDP
  • GDP (tổng SP quốc nội) là tổng giá trị tính bằng tiền của H2 và dịch vụ mà một nước sản xuất ra trên lãnh thổ nước đó (cả người trong và ngoài nước) trong một thời gian nhất định.
  • GNP (tổng SP quốc dân) là tổng giá trị tính bằng tiền của H2 và dịch vụ mà một nước sản xuất ra từ các yếu tố sản xuất của mình (cả trong và ngoài nước) trong một thời gian nhất định.
  • Như vậy: GNP = GDP + thu nhập ròng từ nước ngoài.

5. Dặn dò nhắc nhở

Về nhà học bài cũ, trả lời các câu hỏi trong SGK và chuẩn bị bài mới (bài 2 tiết 1) trước khi đến lớp.

Đánh giá bài viết
1 3.034
Giáo Án GDCD 11 Xem thêm