Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (tiết 1)

Giáo án môn GDCD lớp 11

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (tiết 1) được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn GDCD 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa (tiết 2)

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa (tiết 3)

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (tiết 2)

I. Mục tiêu bài học.

1. Về kiến thức

  • Giúp học sinh nắm được bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
  • Giúp học sinh nêu được nội dung cơ bản của nền dân chủ trong lĩnh vực chính trị, văn hoá, xã hội

2. Về kĩ năng

Biết thực hiện quyền làm chủ trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội phù hợp.phân

3. Về thái độ

Tích cực tham gia vào các hoạt động thể hiện tính dân chủ phù hợp với lứa tuổi, phê phán các hành vi, luận điệu xuyên tạc, chống lại nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

II. Tài liệu và phương tiện dạy học.

  • SGK, SGV GDCD 11
  • Câu hỏi tình huống GDCD 11, Những thông tin có liên quan đến bài học

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ

Câu hỏi: Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam có những chức năng nào?

3. Học bài mới

Giờ trước chúng ta đã đi tìm hiểu bài 9 Nhà nước xã hội chủ nghĩa và ta thấy được đó là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Vậy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của ai? hôm nay thầy và các em cùng đi tìm hiểu bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung kiến thức cần đạt

Từ Dân chủ được bắt nguồn từ tiếng Hi Lạp: Demos = Nhân dân

Katos = Quyền lực

? Theo em dân chủ có phải là sản phẩm của cuộc đấu tranh giai cấp hay không?

? Từ khái niệm dân chủ em hãy cho biết trong lịch sử xã hội loài người đã và đang có mấy nền dân chủ?

? Tại sao chế độ Phong kiến không phải là chế độ (nền) dân chủ?

? Em hãy so sánh nền dân chủ Chủ nô và Tư bản với nền dân chủ xã hội chủ nghĩa?

Để học sinh nắm được bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Giáo viên tổ chức cho học sinh đọc phần “1” nhỏ, cùng thảo luận và trả lời câu hỏi theo một hệ thống logic.

? Theo em nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp nào? Vì sao?

? Em hãy cho biết cơ sở kinh tế của nền dân chủ XHCN là gì?

? Nền dân chủ XHCN lấy hệ tư tưởng nào làm nền tảng tư tưởng?

? Em hãy cho biết nền dân chủ XHCN do tổ chức nào lãnh đạo?

? Vì sao nền dân chủ XHCN phải do Đảng cộng sản lãnh đạo?

? Em hãy cho biết nền dân chủ XHCN là nền dân chủ cho ai?

? Vì sao nềm dân chủ xã hội chủ nghĩa phải gắn liền với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương?

Vì: để thực hiện được nền dân chủ thì những nôi dung dân chủ của công dân phải được thể chế hóa bằng pháp luật.

? Em hãy so sánh nền dân chủ xã hội chủ nghĩa với nền dân chủ tư bản chủ nghĩa để xem nền dân chủ nào tiến bộ hơn?

? Mục đích xây dựng nền dân chủ ở nước ta để làm gì?

Để học sinh nắm được những nội dung xây dựng nền dân chủ ở Việt Nam giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận.

? Nội dung dân chủ trong lĩnh vực kinh tế được thể hiện như thế nào? Cho ví dụ?

? Nội dung dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện như thế nào? Cho ví dụ?

1. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

a. Thực chất của vấn đề dân chủ.

- Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân

- Dân chủ là sản phẩm của cuộc đấu tranh giữa nhân dân lao động bị áp bức với bóc lột.

- Trong xã hội loài người đã và đang có 3 nền dân chủ: DC chủ nô, DC tư sản và DC XHCN.

* So sánh về quyền lực.

DCCN & DCTS

DC XHCN

Quyền lực thuộc về nhân dân

Quyền lực thuộc về thiểu số

Quyền lực thuộc về toàn thể nhân dân

b. Bản chất của nền dân chủ XHCN.

- Mang bản chất của giai cấp công nhân

- Lấy hệ tư tưởng Mác-Lênin làm nền tảng tư

tưởng, do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo

- Có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về TLSX

- Là nền dân chủ của nhân dân lao động

- Gắn liền với pháp luật, kỉ luật, kỉ cưởng.

* So sánh DCTS với DC XHCN.

Dân chủ tư sản

Dân chủ XHCN

- P.vụ lợi của thiểu số (giai cấp tư sản)

- P.vụ lợi ích của đa số (nhân dân lao động)

- Mang bản chất của giai cấp tư sản

- Mang bản chất của giai cấp công nhân

- Tư hữu về TLSX

- Công hữu về TLSX

- Do các Đảng của GCTS lãnh đạo, thực hiện đa nguyên chính trị

- Do Đảng cộng sản lãnh đạo, thực hiện nhất nguyên chính trị

2. Xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam.

Mục đích: Đem lại quyền lực thực sự cho nhân dân.

a. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế. (giảm tải – đọc thêm)

b. Nội dung cở bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị.

- Thực hiện mọi quyền lực thuộc về nhân dân

- Biểu hiện:

+ Quyền bầu cử, ứng cử

+ Tham gia quản lý nhà nước

+ Kiến nghị với các cơ quan nhà nước

+ Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tư do tín ngưỡng

+ Khiếu nại tố cáo

4. Củng cố.

Giáo viên hệ thống lại kiến thức cơ bản của toàn bài, trả lời những thắc mắc của học sinh.

5. Dặn dò, nhắc nhở.

Về nhà trả lời các câu hỏi cuối bài học, học bài cũ và chuẩn bị tiết 2 bài 10

Đánh giá bài viết
2 9.983
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo Án GDCD 11 Xem thêm