Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

4 5.253

Giáo án môn GDCD lớp 11

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn GDCD 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (tiết 1)

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (tiết 2)

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

I. Mục tiêu bài học.

1. Về kiến thức

Nêu được tình hình dân số, việc làm và mục tiêu, phương hướng cơ bản của Đảng và Nhà nước ta để giải quyết vấn đề dân số và việc làm.

2. Về kĩ năng

Biết đánh giá việc thực hiện chính sách dân số và giải quyết việc làm của gia đình, của cộng đồng dân cư.

3. Về thái độ

Tin tưởng và chấp hành chính sách dân và giải quyết việc làm của Đảng và Nhà nước.

II. Tài liệu và phương tiện dạy học.

  • SGK và SGV GDCD 11, Sách bài tập GDCD 11
  • Những nội dung có liên quan đến bài học

III. Tiến trình dạy học.

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ

? Hãy chỉ ra sự giống và khác nhau giữa dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp?

3. Dạy bài mới

Dân số và giải quyết việc làm là một vấn đề được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm. Vậy tình hình dân số và giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay ra sao. Đảng và Nhà nước ta đã đề ra những mục tiêu và phương hướng gì cho vấn đề dân số và giải quyết việc làm?

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung kiến thức cần đạt

Giáo viên nhận xét những nét cơ bản về tình hình dân số ở nước ta để học sinh nắm được mục tiêu, phương hướng thực hiện chính sách dân số ở nước ta.

Với vốn hiểu biết của bản thân và kiến thức có liên quan, cho học sinh nhận xét về tình hình dân số ở nước ta hiện nay thông qua các số liệu giáo viên đưa ra. Từ đó học sinh năm được mục tiêu, phương hướng của chính sách dân số

Sơ đồ tốc độ tăng dân số

Năm

1930

1950

1980

1999

2006

2009

Triệu

17,2

23,4

53,8

76,3

84

85

Mật độ dân số (người/km2)

Năm

1979

1989

1999

2000

TG

Người/km2

159

195

231

242

44

Phân bố dân số

Vùng

Dân số

Diện tích

Đồng bằng

75 %

30 %

Miền núi

25 %

70 %

Dân số nước ta đứng thứ 3 ở Đông nam á và thứ 13 thế giới

? Mục tiêu cơ bản để thực hiện chính sách dân số ở nước ta?

? Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số ở nước ta?

? Vì sao nói kết quả giảm sinh ở nước ta chưa thực vững chắc?

- Giảm sinh ở nước ta chưa vững chắc vì:

+ Tư tưởng chủ quan của lãnh đạo

+ Tính tự nguyện của CB và ND chưa cao

+ Tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn tồn tại

+ Những người có điều kiện sinh con thứ 3 để có con trai

? Tác động của vấn đề dân số đối với đời sống xã hội? (hậu quả của việc gia tăng dân số nhanh)

- Hậu quả của việc tăng dân số nhanh

KT suy giảm; NSLĐ thấp; việc làm thiếu; mức sống thấp; sức ép về LTTP, GD, YT, nhà ở; ô nhiễm môi trường; TNXH tăng...

?Em có nhận xét gì về tình hình việc làm ở nước ta hiện nay?

? Tại sao tình trạng thiếu việc làm ở nnước ta là vấn đề bức xúc ở cả TT và NT?

?Từ tình hình việc làm ở nước ta hiện nay Đảng và Nhà nước có mục tiêu gì để giải quyết việc làm?

? Từ tình hình việc làm ở nước ta hiện nay Đảng và Nhà nước có phương hướng gì để giải quyết việc làm?

Cho học sinh tìm hiểu nội dung và trách nhiệm của công dân và bản thân (liên hệ với thực tế địa phương)

1. Chính sách dân số.

a. Tình hình dân số nước ta

 

(Đọc thêm)

 

b. Mục tiêu và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số.

- Mục tiêu

+ Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số

+ Ổn định quy mô, cơ cấu và phân bố dân số hợp lí

+ Nâng cao chất lượng dân số

 

- Phương hướng

+ Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí

+ Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục

+ Nâng cao sự hiểu biết của người dân

+ Nhà nước đầu tư đúng mức và tranh thủ mọi nguồn lực để thực hiện công tác xã hội hóa dân số

2. Chính sách giải quyết việc làm.

 

a. Tình hình việc làm ở nước ta hiện nay.

- Thiếu việc làm (ở cả nông thôn và thành thị); thu nhập thấp

- Dân số trong độ tuổi lao động ngày càng tăng

- Chất lượng nguồn nhân lực thấp

- Lao động từ NT lên TT ngày càng tăng

- Sinh viên tốt nghiệp có việc làm ít

 

b. Mục tiêu, phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm.

- Mục tiêu

+ Giải quyết việc làm (ở cả TT và NT) ( năm 2012 = 1,7 triệu lao động)

+ Phát triển nguồn nhân lực

+ Mở rộng thị trường lao động

+ Tăng lao động đã qua đào tạo nghề

- Phương hướng

+ Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ

+ Khuyến khích làm giàu hợp pháp, tự do hành nghề

+ Đẩy mạnh xuất khẩu lao động (năm 2012 = 9 vạn)

+ Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả

 

3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm.

- Chấp hành chính sách dân số và việc làm; pháp luật về dân số và pháp luật lao động

- Động viện mọi người cùng thực hiện và tham gia vào chính sách đó

- Bản thân có ý chí vươn lên trong học tập và trong cuộc sống

4. Củng cố.

  • Hệ thống lại kiến thức trọng tâm của bài
  • Cho HS trả lời các câu hỏi trong SGK (2 đến 6)

5. Dặn dò nhắc nhở.

Về nhà trả lời các câu hỏi trong SGK, học bài cũ và chuẩn bị bài 12

Đánh giá bài viết
4 5.253
Giáo Án GDCD 11 Xem thêm