Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (tiết 1)

Giáo án môn GDCD lớp 11

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ văn hóa (tiết 1) được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn GDCD 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (tiết 2)

I. Mục tiêu bài học.

1. Về kiến thức

Nêu được nhiệm vụ, phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay.

2. Về kĩ năng

Biết tham gia và tuyên truyền và thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo phù hợp với khả năng của bản thân. Biết đánh giá một số hiện tượng gần gũi trong cuộc sống liên quan đến chính sách giáo dục và đào tạo.

3. Về thái độ

Tôn trọng, tin tưởng, ủng hộ chính sách giáo dục và đào tạo của Nhà nước. Có ý thức phê phán việc làm vi phạm chính sách giáo dục và đào tạo của nhà nước.

II. Tài liệu và phương tiện dạy học.

  • SGK, SGV GDCD 11
  • Sách bài tập tình huống GDCD 11
  • Những nội dung có liên quan đến bài học

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ Không

3. Học bài mới

Ngay sau khi giành độc lập, chủ tịch Hồ Chí Minh nói “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Thật vậy muốn đưa dân tộc sánh vai với các nước thì phải nâng cao sự hiểu biết của mọi người, phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc, tiếp thu được những thành tựu tiên tiến của khoa học kĩ thuật… đó chỉ có thể là sự nghiệp giáo giáo dục và đào tạo…

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung kiến thức cần đạt

Giáo viên sử dụng phương pháp đàm thoại kết hợp với phương pháp giảng giải.

GD&ĐT có vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh nhân loại, là một trong những động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

? Em hiểu như thế nào là giáo dục?

? Em hiểu như thế nào là đào tạo?

Giáo dục và đào tạo có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực con người. Cho nên Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục là quốc sách hàng đầu và đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển.

? Theo em GD&ĐT có nhiệm vụ gì?

? Theo em, tại sao chúng ta phải nâng cao dân trí?

Vì: dân trí thấp tức là tụt hậu không thể hội nhập với văn minh nhân loại.

? Theo em, tại sao chúng ta phải đào tạo nhân lực?

Vì: muốn kinh tế xã hội phát triển thì phải tạo ra đội ngũ nguồn lao động có tay nghề, các chuyên gia, các nhà quản l‎ý giỏi.

? Theo em, tại sao chúng ta phải bồi dưỡng nhân tài? Vì:…

? Tại sao Đảng và Nhà nước ta lại xác định GD&ĐT là quốc sách hàng đầu?

? GD&ĐT có vai trò như thế nào?

Giáo viên yêu cầu học sinh nêu tên các phương hướng cơ bản, sau đó đàm thoại, giảng giải từng phương hướng cuối cùng kết luận.

? Theo em chúng ta phải làm gì để nâng cao hiệu quả và chất lượng GD&ĐT?

Phải: đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, cơ chế quản l‎ý, có chính sách đúng trong việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài.

? TS nước ta phải tăng nhanh đào tạo nghề và mở rộng nhiều trường TCCN nghề?

( Số liệu trong 5 năm tới dạy nghề cho 7,5 đến 8 triệu lao động, tỉ lệ lao động qua đào tạo chiến trên 40%.

? Theo em tại sao phải xã hội hoá sự nghiệp giáo dục và đào tạo?

Muốn nâng cao được trình độ dân trí và nguồn nhân lực thì phải có sự tham gia của nhà nước và nhân dân, đa dạng hoá các loại hình trường, hình thức giáo dục.

? Theo em tại sao phải hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo?

Để tiếp cận các chuẩn mực giáo dục tiên tiến trên thế giới phù hợp với các yêu cầu phát triển của Việt Nam tham gia đào tạo nhân lực ở khu vực và trên thế giới.

? Trách nhiệm của học sinh?

1. Chính sách Giáo dục và Đào tạo

a. Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo.

* Khái niệm GD&ĐT

- Giáo dục: Chỉ sự bồi dưỡng, phát triển con người toàn diện ở bậc mẫu giáo đến phổ thông

- Đào tạo: Chỉ sự bồi dưỡng, chuẩn bị nghề trong các trường chuyên nghiệp và trường nghề.

* Nhiệm vụ của GD&ĐT

- Nâng cao dân trí

Vì dân trí thấp là tụt hậu và không thể hội nhập vì vậy phải nâng cao dân trí.

- Đào tạo nhân lực

+ Tạo ra đội ngũ lao động

+ Tạo ra đội ngũ chuyên gia

+ Tạo ra đội ngũ nhà quản l‎ý

- Bồi dưỡng nhân tài

Đào tạo và bồi dưỡng nhân tài thì mới có khả năng thu hẹp khoảng cách với các nước văn minh.

* Vị trí của GD&ĐT:

GD&ĐT là quốc sách hàng đầu và coi đầu tư cho GD&ĐT là đầu tư cho sự phát triển vì:

- Xây dựng XHCN con người được đặt ở vị trí trung tâm, là mục tiêu và động lực của sự phát triển.

- Góp phần đào tạo, bồi dưỡng con người

- Học vấn của nhân dân được nâng cao từ đó nắm bắt và sử dụng được KHCN.

b. Phương hướng cơ bản để phát triển Giáo dục và Đào tạo.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả GD & ĐT

- Mở rộng quy mô giáo dục

- Ưu tiên đầu tư cho GD & ĐT

- Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục

- Xã hội hoá sự nghiệp giáo dục: huy động mọi nguồn lực vật chất và trí tuệ của xã hội tham gia vào sự nghiệp giáp dục.

- Tăng cường hợp tác quốc tế về GD&ĐT: vì để tiếp cận với giáo dục tiên tiến trên thế giới.

- Liên hệ thực tiễn:

+ Cố gắng học tập tốt

+ Tham gia lao động trong bất kì TPKT nào

+ Có tay nghề và lao động thành thạo

+ Có lối sống lành mạnh, tránh xa TNXH

4. Củng cố

  • Hệ thống lại kiến thức cơ bản của tiết học
  • Học sinh trả lời câu hỏi ở cuối bài học

5. Dặn dò nhắc nhở

Về nhà trả lời các câu hỏi trong SGK, học bài cũ và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp.

Đánh giá bài viết
2 15.818
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo Án GDCD 11 Xem thêm