Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (tiết 2)

1 4.258

Giáo án môn GDCD lớp 11

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ văn hóa (tiết 2) được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn GDCD 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (tiết 1)

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (tiết 3)

I. Mục tiêu bài học.

1. Về kiến thức

Nêu được nhiệm vụ, phương hướng cơ bản để phát triển KH&CN ở nước ta hiện nay.

2. Về kĩ năng

Biết tham gia và tuyên truyền và thực hiện chính sách khoa học và công nghệ phù hợp với khả năng của bản thân. Biết đánh giá một số hiện tượng gần gũi trong cuộc sống liên quan đến chính sách khoa học và công nghệ.

3. Về thái độ

Tôn trọng, tin tưởng, ủng hộ chính sách khoa học và công nghệ của Nhà nước. Có ý thức phê phán việc làm vi phạm chính sách khoa học và công nghệ của nhà nước.

II. Tài liệu và phương tiện dạy học.

  • SGK, SGV GDCD 11
  • Sách bài tập tình huống GDCD 11
  • Những nội dung có liên quan đến bài học

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ

Em hãy nêu nhiệm vụ của Giáo dục và Đào tạo, những phương hướng cơ bản để phát triển Giáo dục và Đào tạo?

3. Học bài mới

Để đất nước phát triển và thu hẹp khoảng cách với các nước tiên tiến ở khu vực và trên thế giới thì chúng phải có chính sách khoa học và công nghệ đúng đắn và phù hợp. Vậy nhiệm vụ và phương hướng cơ bản của chính sách khoa học và công nghệ ở nước ta hiện nay như thế nào…

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung kiến thức cần đạt

Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc trong sách giáo khoa ‘phần a” để hiểu thế nào là khoa học và công nghệ. Sau đó giáo viên tiến hành đàm thoại và giảng giải.

 

 

? Em hiểu như thế nào là khoa học?

? Em hiểu như thế nào là công nghệ?

? Vì sao Đảng và Nhà nước ta coi Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu?

 

Vì: có KHCN thì kinh tế mới phát triển; nước ta có nền kinh tế thấp kém, KHCN chưa phát triển nên KHCN phải là then chột và quóc sách hàng đầu.

? Theo em khoa học công nghệ có nhiệm vụ như thế nào trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước?

 

 

? Theo em Khoa học và công nghệ có vai trò gì đối với sự phát triển của đất nước?

 

Để học sinh nắm bắt được những phương hướng cơ bản của chính sách khoa học và công nghệ giáo viên chia lớp ra làm bốn nhóm và mỗi nhóm thực hiện một phương hướng.

Nhóm 1

Theo em tại phải đổi mới cơ chế quản l‎ý khoa học và công nghệ?

Nhóm 2

Theo em thế nào là thị trường cho khoa học và công nghệ?

Nhóm 3

Theo em làm thế nào để xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ?

Nhóm 4

Theo em chúng ta phải tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm nào?

- Học sinh tiến hành thảo luận nhóm theo câu hỏi

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thảo luận

 

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả

- Các nhóm khác nhận xét, bổ xung (nếu có)

- Giáo viên ghi ý kiến của học sinh lên bảng sau đó nhận xét, kết luận, kết hợp chiếu trên màn hình.

? Em thích công nghệ nào nhất? và phải thực hiện nguyện vọng đó như thế nào?

? Trách nhiệm của học sinh?

2. Chính sách Khoa học và công nghệ.

a. Nhiệm vụ của Khoa học và công nghệ.

 

* Khái niệm Khoa học và công nghệ.

- Khoa học: là hệ thống tri thức được khái quát và kiểm nghiệm trong thực tiễn.

- Công nghệ: là tập hợp các phương tiện, giải pháp và cách thức tổ chức nhằm sử dụng các tri thức khoa học vào thực tiễn.

=> Công nghệ: do 4 yếu tố hợp thành: Con người, thiết bị, thông tin, quản l‎ý.

* Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ.

- Giải đáp kịp thời những vấn đề do cuộc sống đặt ra.

- Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Đổi mới nâng cao trình độ công nghệ trong nền kinh tể.

- Nâng cao trình độ quản l‎ý, hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ.

* Vai trò của khoa học công nghệ.

- Giúp đất nước giàu có

- Kinh tế có sức cạnh tranh mạnh

- Đông lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước

- Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu.

b. Phương hướng cơ bản để phát triển Khoa học và công nghệ.

- Đổi mới cơ chế quản lý KH&CN: nhằm khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học

- Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ: là nơi diễn ra hoạt động giao dịch, mua bán công nghệ.

- Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ:

+ Tăng số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học.

+ Tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật

+ Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học.

- Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa học xã hội, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triên nông nghiệp, CNTT, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới.

- Liên hệ bản thân:

+ Học sinh chủ động tiếp thu các tri thức KHCN trong cac môn học

+ Tham gia các hoạt động thông qua thực hành

+ Chuẩn bị vốn kiến thức => chuẩn bị cho nghề nghiệp và cuộc sống.

4. Củng cố

  • Hệ thống lại kiến thức cơ bản của tiết học
  • Học sinh trả lời câu hỏi ở cuối bài học
  • Ước mơ của em thích vào ngành nghề nào? Trường nào? Em phải làm gì để thực hiện nguyện vọng của mình?

5. Dặn dò nhắc nhở

Về nhà trả lời các câu hỏi trong SGK, học bài cũ và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp.

Đánh giá bài viết
1 4.258
Giáo Án GDCD 11 Xem thêm