Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh

Giáo án môn GDCD lớp 11

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn GDCD 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (tiết 2)

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (tiết 3)

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 15: Chính sách đối ngoại

I. Mục tiêu bài học.

1. Về kiến thức

  • Nêu được vai trò nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh ở nước ta. (đọc thêm)
  • Nêu được những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường QP&AN ở nước ta hiện nay.
  • Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách QP và AN.

2. Về kĩ năng

Biết tham gia và tuyên truyền và thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh phù hợp với khả năng của bản thân.

3. Về thái độ

Tôn trọng, tin tưởng, ủng hộ chính sách quốc phòng và an ninh của Nhà nước, sẵn sang tham gia giữ gìn trật tự, an ninh và bảo vệ tổ quốc.

II. Tài liệu và phương tiện dạy học.

  • SGK, SGV GDCD 11
  • Sách bài tập tình huống GDCD 11
  • Những nội dung có liên quan đến bài học

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức lớp

3. Kiểm tra bài cũ

Em hãy nêu nhiệm vụ và phương hướng cơ bản của chính sách Văn hoá ở nước ta hiện nay?

3. Học bài mới

Bác hồ đã dạy: Các vua hùng đã có công dựng nước, “Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lịch sử đã chứng minh dựng nước phải gắn với giữ lấy nước, đó là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc ta. Xây dựng và bảo vệ tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp cách mạng nước ta. Chính sách này sẽ giúp các hiểu được nội dung của nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và phải làm như thế nào để tăng cường quốc phòng và an ninh.

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung kiến thức cần đạt

Giáo viên giúp học sinh nắm được vai trò, nhiệm vụ của quốc phòng an ninh. Giáo viên hướng dẫn học sinh đàm thoại theo những câu hỏi sau:

? Vì sao trong tình hình hiện nay, chúng ta phải tăng cường quốc phòng và an ninh?

? Theo em, trong giai đoạn hiện nay quốc phòng có vai trò gì?

? Theo em, quân đội nhân dân ta bao gồm những lực lượng nào?

giáo án môn gdcd

? Vậy theo em quốc phòng và an ninh có những nhiệm vụ gì?

? Theo em nhiệm vụ QP-AN trong thời bình và thời chiến khác nhau như thế nào?

Giáo viên chia lớp thành bốn nhóm và tiến hành thảo luận nhóm, mỗi nhóm tương ứng với một phương hướng, sau đó cử đại diện nhóm trình bày kết quả trước cả lớp.

Nhóm 1

Vì sao phải phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn d.tộc? Sức mạnh tổng hợp là như thế nào?

Vì: Đại đoàn kết dân tộc là một mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng được xây dựng trên cơ sở lấy lợi ích tối cao của đất nước và quyền lợi cơ bản của nhân dân lao động làm nền tảng; kết hợp hài hoà lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể, lợi ích gia đình với lợi ích xã hội, lợi ích giai cấp với lợi ích dân tộc.

Nhóm 2

Tại sao phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại?

Nhóm 3

Tại sao phải kết hợp quốc phòng với an ninh ? hãy phân tích?

Nhóm 4

Tại sao phải kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh? kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh như thế nào?

Vì: chiến lược quốc phòng an ninh phải phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế, xây dựng gắn với bảo vệ. Nếu kinh tế không phát triển thì sẽ không tạo được nền tảng vững chắc để tăng cường quốc phòng và an ninh.

Giúp học sinh nắm được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh của Nhà nước.

Giáo viên nêu các câu hỏi theo từng trách nhiệm trong sách giáo khoa. từ đó cho học sinh liên hệ với chính trách nhiệm của bản thân.

? Vậy đối với mỗi bản thân các em các em cần có những trách nhiệm nào?

1. Vai trò và nhiệm vụ của Quốc phòng & An ninh.

a. Vai trò của Quốc phòng và An ninh. (Đọc thêm)

Học sinh cần nắm được:

- Quốc phòng: giữ gìn và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

- An ninh: đảm bảo ổn định chính trị và TTATXH trên tất cả các lĩnh vực.

b. Nhiệm vụ của Quốc phòng và An ninh. (Đọc thêm)

Học sinh cần nắm được:

- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh

- Bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ

- Bảo vệ Đảng, nhà nước, chế độ XHCN và nhân dân

- Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, Văn hoá, tư tưởng.

- Duy trì TTATXH.

- Giữ vững ổn định chính trị, ngăn ngừa đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu.

* So sánh nhiệm vụ QP-AN

- Thời chiến tranh: Đánh kẻ thù để giành độc lập tự do.

- Thời bình: Xây dựng XHCN, chống âm mưu của kẻ thù, giữ gìn ANTT

2. Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường QP&AN.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

+ Sức mạnh dân tộc: truyền thống yêu nước, nền văn hóa.

+ Sức mạnh thời đại: KHCN, sức mạnh của các lực lượng tiến bộ.

- Kết hợp quốc phòng với an ninh: kết hợp sức mạnh của thế trận quốc phòng và thế trận an ninh nhân dân

- Kết hợp KTXH với QP&AN

3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.

- Trách nhiệm chung: SGK

- Trách nhiệm của học sinh

+ Rèn luyện sức khoẻ, ra sức học tập

+ Có lối sống lành mạnh, không tham gia vào các tệ nạn xã hội.

+ Động viên mọi người tham gia nghĩa vụ quân sự.

4. Củng cố.

  • Hệ thống lại kiến thức cơ bản của toàn bài học
  • Giáo viên gợi ý để học sinh tự liên hệ về tình hình thực hiện chính sách quốc phòng an ninh ở địa phương mình.

5. Dặn dò nhắc nhở.

Về nhà trả lời các câu hỏi trong SGK, học bài cũ và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp.

Đánh giá bài viết
8 8.592
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo Án GDCD 11 Xem thêm