Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 2: Hàng hóa - tiền tệ - thị trường (tiết 3)

Giáo án môn GDCD lớp 11

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 2: Hàng hóa - tiền tệ - thị trường (tiết 3) ược VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn GDCD 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 2: Hàng hóa - tiền tệ - thị trường (tiết 1)

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 2: Hàng hóa - tiền tệ - thị trường (tiết 2)

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (tiết 1)

I. Mục tiêu bài học.

1. Về kiến thức

 • Nắm được khái niệm, các chức năng của thị trường.
 • Thấy được vai trò của thị trường đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở nước ta hiện nay.

2. Về kĩ năng

 • Phân tích được các khái niệm và mối quan hệ giữa các nội dung chủ yếu.
 • Biết vận dụng kiến thức của bài học vào thực tiễn, giải thích được một số vấn đề thực tiễn có liên quan bài học.

3. Về thái độ

 • Thấy được tầm quan trọng của thị trường đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.
 • Tôn trọng quy luật của thị trường và có khả năng thích ứng với công nghệ thông tin.

II. Tài liệu và phương tiện dạy học.

 • SGK, SGV GDCD 11
 • Câu hỏi tình huống
 • SKG KTCT Mác-Lênin

III. Tiến trình dạy học.

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ

? Em hãy trình bày các chức năng của tiền của tiền? Lạm phát có ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống?

3. Học bài mới

Sản xuất hàng hoá là để bán, do đó nó luôn gắn liền với thị trường. Vậy thị trường là gì? thị trường có vai trò và chức năng gì?

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung kiến thức cần đạt

Giáo viên tiến hành cho học sinh thảo luận theo đơn vị lớp bằng hệ thống câu hỏi để học sinh tìm ra nội dung thị trường.

Giáo viên làm rõ sự xuất hiện và phát triển của thị trường gắn liền với sự ra đời và phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hoá

? Bằng thực tế trong xã hội, em hiểu như thế nào về thị trường?

? Theo em thị trường xuất hiện và phát triển từ khi nào?

? Theo em nơi nào diễn ra việc trao đổi mua – bán?

(trao đổi mua – bán hàng hoá gắn với không gian, thời gian nhất định)

? Em lấy ví dụ về thị trường giản đơn (hữu hình)?

(TT gạo, chè, cà phê…)

? Em lấy ví dụ về thị trường hiện đại (vô hình)?

(TT chất xám, nhà đất, chứng khoán…)

? Theo em để hình nên thị trường thì cần phải có những nhân tố cơ bản nào?

Giáo viên cần làm rõ các chủ thể kinh tế: người bán - người mua; cá nhân; doanh nghiệp; cơ quan; nhà nước...

Trong nền kinh tế hàng hoá hầu hết sản phẩm đều được mua-bán trên thị trường. Do vậy không có thị trường thì không có sản xuất và trao đổi hàng hoá. Vậy vai trò của thị trường được biểu hiện qua các chức năng sau.

? Em hiểu như thế nào là chức năng thực hiện giá trị sử dụng và giá trị của hàng hoá?

Giáo viên đặt vấn đề đây là chức năng thứ hai của thị trường thông qua chức năng này thị trường thông tin cho người sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng.

? Thị trường cung cấp cho các chủ thể tham gia thị trường những thông tin gì?

? Thông tin của thị trường quan trọng như thế nào đối với người mua lẫn người bán?

? Theo em em yếu tố nào điều tiết kích thích sản xuất từ ngành này sang ngành khác, luân chuyển hàng hoá từ nơi này sang nơi khác?

? Phân tích ảnh hưởng của giá cả đối với người sản xuất, lưu thông và người tiêu dùng?

3. Thị trường.

a. Thị trường là gì.

- Theo nghĩa hẹp: là nơi diễn ra sự trao đổi, mua bán hàng hóa. Ví dụ: chợ, cửa hàng…

- Theo nghĩa rộng: là tổng thể các mối quan hệ cạnh tranh, cung cầu, giá cả, giá trị…

- Khái niệm: Thị trường là lĩnh vực trao đổi mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại với nhau để xác định giá cả và số lượng hành hóa dịch vụ.

- Thị trường ra đời, phát triển cùng với sự ra đời, phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hoá.

- Các nhân tố của thị trường

. Hàng hoá

. Tiền tệ

. Người mua – bán gồm: quan hệ H-T, Mua bán, Cung cầu, Giá cả - hàng hoá

- Khái niệm: Thị trường là lĩnh vực trao đổi mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hoàng hóa, dịch vụ.

b. Các chức năng của thị trường

- Chức năng thực hiện (thừa nhận) giá trị sử dụng và giá trị của hàng hoá.

+ Hàng hoá bán được tức là xã hội thừa nhận hàng hóa đó phù hợp nhu cầu của thị trường thì giá trị của nó được thực hiện.

+ Hàng hoá bán được người sản xuất có tiền, có lãi thì lại tiếp tục sản xuất và mở rộng sản xuất.

- Chức năng thông tin.

+ Cung cấp thông tin về những biến động của nhu cầu xã hội.

+ Những thông tin thị trường cung cấp: quy mô cung – cầu, giá cả, chất lượng, cơ cấu, chủng loại, điều kiện mua - bán.

+ Giúp cho người bán đưa ra quyết định kịp thời và người mua sẽ điều chỉnh việc mua cho phù hợp.

- Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng.

+ Sự biến động của cung – cầu trên thị trường điều tiết kích thích các yếu tố sản xuất.

+ Đối với người sản xuất: giá cao thì tăng sản xuất và ngược lại.

+ Đối với lưu thông: điều tiết hàng hoá và dịch vụ theo giá.

+ Đối với người tiêu dùng: giá cao thì giảm mua và ngược lại

4. Củng cố.

 • Hệ thống lại kiến thức trọng tâm của tiết và của toàn bài
 • Cho học sinh trả lời và làm bài tập cuối bài học

5. Dặn dò nhắc nhở.

Về nhà làm các bài tập còn lại, học bài cũ và chuẩn bị bài 3 trước khi

Đánh giá bài viết
8 4.014
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo Án GDCD 11 Xem thêm