Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 6: Công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước (tiết 2)

Giáo án môn GDCD lớp 11

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 6: Công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước (tiết 2) được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn GDCD 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 5: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 6: Công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước (tiết 1)

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của nhà nước

I. Mục tiêu bài học.

1. Về kiến thức

  • Nêu được nội dung cơ bản của công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
  • Hiểu được trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

2. Về kĩ năng

Biết xác định trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

3. Về thái độ

  • Tin tưởng ủng hộ đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về công nghiệp hóa - hiện đại hóa
  • Phấn đấu học tập, rèn luyện để đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

II. Tài liệu và phương tiện dạy học.

  • SGK, SGV GDCD 11
  • SGK KTCT Mác-Lênin
  • Những nội dung có liên quan đến bài học

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ

? Trình bầy khái niệm công nghiệp hóa - hiện đại hóa? Tác dụng do công nghiệp hóa - hiện đại hóa đem lại? Tại sao nước ta lại thực hiện công nghiệp hóa rút ngắn?

3. Học bài mới

Giờ trước các em đã nắm được thế nào là công nghiệp hóa - hiện đại hóa và tác dụng của nó đem lại. Vậy công nghiệp hóa - hiện đại hóa có những nội dung gì và trách nhiệm của mỗi công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa ra sao?

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung kiến thức cần đạt

Cho học sinh đọc phần 2 nhỏ trang 51 và 52

? Em hãy cho biết lực lượng sản xuất bao gồm những yếu tố nào?

? Theo em tại sao chúng ta phải phát triển mạnh lực lượng sản xuất? Em hãy lấy ví dụ và phân tích nội dung?

? Em hiểu thế nào là xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý? Tại sao chúng ta phải xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý?

? Nước ta hiện nay đang xây dựng cơ cấu ngành kinh tế như thế nào?

? Bằng kiến thức Địa lý em cho biết nước ta hiện nay chia làm mấy vùng kinh tế?

? Nước ta hiện nay có mấy thành phần kinh tế?

? Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta hiện nay theo xu hướng nào?

? Tỉ trọng GDP trong cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta hiện nay được thể hiện như thế nào?

? Hiện nay ở nước ta xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động diễn ra như thế nào?

? Em hãy nêu những thuận lợi và khó khăn khi vận dụng những nội dung này trong sự nghiệp xây dựng đất nước?

Cho học sinh thảo luận chung cả lớp để tìm hiểu: Công dân có trách nhiệm như thế nào đối với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

? Trách nhiêm của công dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa xây dựng đất nước như thế nào?

? Liên hệ thực tiễn ở nước ta và địa phương về việc vận dụng kiến thức công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong giai đoạn hiện nay?

2. Nội dung cơ bản của CNH-HĐH ở nước ta.

a. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.

LLSX gồm: Người lao động và tư liệu sản xuất

TLSX gồm: tư liệu lao động và đối tượng lao động

+ Chuyển từ nền kinh tế dựa trên kĩ thuật thủ công sang kĩ thuật cơ khí

+ Áp dụng thành tựu khoa học công nghệ vào các ngành kinh tế quốc dân.

+ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

b. Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại và có hiệu quả.

- Cơ cấu kinh tế.

giáo án gdcd\

- Xu hướng chuyển dịch ngành kinh tế từ cơ cấu nông nghiệp sang cơ cấu công nghiệp sang cơ cấu CN-NN-DV hiện đại.

- Tỉ trọng phát triển cơ cấu ngành kinh tế trong GDP.

+ Tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng

+ Tỉ trọng nông nghiệp ngày càng giảm

- Xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động.

giáo án gdcd\

3. Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

- Có nhận thức đúng về CNH-HĐH

- Có lựa chọn trong sản xuất – kinh doanh

- Tiếp thu thành tựu khoa học – công nghệ

- Ra sức học tập và rèn luyện

4. Củng cố.

- Hệ thống lại kiến thức cơ bản của tiết và toàn bài.

? Mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở nước ta là gì?

  • Xây dựngnước ta thành nước công nghiệp: cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ
  • Đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng lên, ANQP đảm bảo
  • Xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ

5. Dặn dò nhắc nhở.

Về nhà làm bài tập cuối bài học, học bài cũ và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp

Đánh giá bài viết
1 3.985
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo Án GDCD 11 Xem thêm