Giáo án Giáo dục công dân lớp 9 bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân (tiết 2)

1 508

Giáo án môn GDCD lớp 9

Giáo án Giáo dục công dân lớp 9 bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân (tiết 2) được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn GDCD 9 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Giáo dục công dân lớp 9 bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân (tiết 2)

Giáo án Giáo dục công dân lớp 9 bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân (tiết 1)

Giáo án Giáo dục công dân lớp 9 bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Về kiến thức:

 • Hiểu được nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.
 • Cơ sở của quyền, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội.

2. Về kỹ năng:

 • Biết cách thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội của công dân.
 • Tự giác tích cự tham gia các công việc chung của trường lớp và địa phương
 • Tránh thái độ thờ ơ, trốn tránh công việc chung của lớp, trường và xã hội.

3. Về thái độ: Có lòng tin yêu và tình cảm đối với nhà nước CHXHCNVN – Tuyên truyền vận động mọi người tham gia các hoạt động xã hội.

B. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

I/ Giáo viên:

 • Nghiên cứu SGK, SGV, soạn kĩ giáo án.
 • Bảng phụ, phiếu học tập.
 • Một số bài tập trắc nghiệm.
 • Hiến pháp năm 1992. Luật khiếu nại tố cáo, luật bầu cử đại biểu Quốc Hội, HĐND.

II/ Học sinh:

 • Học thuộc bài cũ.
 • Làm các bài tập trong sách giáo khoa.

C. TIẾN TRÌNH LÊN LP:

I. Ổn định tổ chức lớp:

II. Kiểm tra bài cũ: Hành vi nào sau đây chịu trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm pháp lí?

 • Không chăm sóc bố mẹ lúc ốm đau.
 • Đi xe máy không đủ tuổi, ko có bằng lái.
 • Ăn cắp tài sản của nhà nước.
 • Lấy bút của bạn.
 • Giúp người lớn vận chuyển ma túy.

III. Bài mới:

1) Đặt vấn đề:

2) Triển khai các hoạt động:

a. Hoạt động 1: Thảo luận tìm hiểu nội dung bài học

Hoạt động của thầy và trò

GV: cho các nhóm trình bày

? Em hãy nêu những phương thức thực hiện tham gia quyền quản lí nhà nước của công dân.

HS: thảo luận trả lời.

GV: Gợi ý HS lấyví dụ.

HS:…….

Ví dụ: Tham gia quyền bầu cử quốc hội

Tham gia quyền ứng cử vào HDND

VD: Góp ý xây dựng phát triển kinh tế địa phương.

Góp ý việc làm của cơ quan quản lí nhà nước trên báo.

? Em đã tham gia góp ý kiến để quản lí nhà nước, xã hội như thế nào?

HS:………….

? Nêu ý nghĩa của quyền tha gia quản lí nhà nước, xã hội của công dân.

HS:………

GV: Gợi ý thêm quyền …

+ Làm chủ tự nhiên.

+ Làm chủ xã hội

+ Làm chủ bản thân.

GV gợi ý: Thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước: “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”

? Nêu những điều kiện để đảm bảo thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, xã hội của công dân.

HS:………..

Vậy đối với công dân thì cần phải làm gì để thực hiện tốt quyền trên?

HS:………..

GV: Gợi ý:….

- Học tập tốt, lao động tốt.

- Tham gia xây dựng lớp, chi đoàn.

Nội dung kiến thức

2. Phương hướng thực hiện:

* Trực tiếp: tự mình tham gia các công việc thuộc về quản lí nhà nước, xã hội.

* Gián tiếp: Thông qua đại biểu của nhân dân để họ kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ý nghĩa:

- Đảm bảo cho công dân có quyền làm chủ, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và quản lí đất nước.

- Công dân có trách nhiệm tham gia các công việc của nhà nước, XH để đem lại lợi ích cho bản thân, XH.

 

4. Điều kiện đảm bảo thực hiện.

* Nhà nước:

- Quy định bằng pháp luật.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

 

* Công dân

- Hiểu rõ nội dung, ý nghĩa và cách thực hiện.

- Nâng cao năng lực và tích cực tham gia thực hiện tốt.

b. Hoạt động 2: Bài tập

Hoạt động của thầy và trò

Hướng dẫn HS làm bài tập.

GV: Tổ chức cho HS giải bài tập.

GV: Gợi ý.

? Em tán thành quan điểm nào dưới đây? Vì sao?

a. Chỉ cán bộ nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước.

b. Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền của mọi người.

Nội dung kiến thức

 

Em tán thành quan điểm:

b. Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền của mọi người

Vì đảm bảo cho công dân có quyền làm chủ, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và quản lí đất nước.

- Thể hiện trách nhiệm tham gia các công việc của nhà nước, XH để đem lại lợi ích cho bản thân, XH

IV/ Củng cố:

Quyền tham gia quản lí nhà nước, và XH của công dân lầ quyền chính trị quan trọng nhất đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ, trách nhiệm của công dân. Công dân phải hiểu rõ nội dung của quyền đó và không ngừng học tập nâng cao nhận thức và năng lực để thực hiện và sử dụng có hiệu quả…..

V/ Dặn dò:

 • Về nhà học bài, làm bài tập.
 • Đọc và trả lời trước nội dung câu hỏi.
Đánh giá bài viết
1 508
Giáo án lớp 9 Xem thêm