Giáo án Hóa học 11 bài 3: Sự điện li của nước, pH, chất chỉ thị axit - bazơ

Giáo án Hóa học 11

Giáo án Hóa học 11: Sự điện li của nước, pH, chất chỉ thị axit - bazơ giúp học sinh dễ dàng hiểu tích số ion của nước, ý nghĩa tích số ion của nước. Đồng thời, nắm được các khái niệm về pH, định nghĩa môi trường axit, môi trường trung tính và môi trường kiềm; chất chỉ thị axit - bazơ: quỳ tím, phenolphtalein và giấy chỉ thị vạn năng. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy tốt.

Giáo án Hóa học 11 bài 1: Sự điện li

Giáo án Hóa học 11 bài 2

SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC, pH, CHẤT CHỈ THỊ AXIT - BAZƠ

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

  • Biết được sự điện li của nước, khái niệm pH.
  • Biết đánh giá độ axit, bazơ và màu sắc của một số chất chỉ thị.
  • Ý nghĩa tích số ion của nước.

2. Kỹ năng

  • Rèn luyện kỹ năng viết phương trình điện li.
  • Tính pH của một số dung dịch và làm các dạng bài tập cơ bản.

II. Phương pháp giảng dạy

- Sử dụng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề

III. Chuẩn bị

1. Giáo viên

- Chuẩn bị nội dung kiến thức.

2. Học sinh

- Cần chuẩn bị trước nội dung bài học ở nhà.

IV. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

  • Viết phương trình điện li của các muối sau: NaCl, CH3COONa, K2SO4, NaHCO3.
  • Tính nồng độ các ion trong dung dịch HNO3 0,5M.

3. Bài mới

Giáo án Hóa học 11

Đánh giá bài viết
1 1.707
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Hóa học lớp 11 Xem thêm