Giáo án Hóa học 12 bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

Giáo án điện tử Hóa học 12

Giáo án điện tử Hóa học 12 bài 27 hiểu được kiến thức về nhôm và hợp chất của nhôm như biết được vị trí của nhôm trong bảng tuần hoàn, biết cấu tạo nguyên tử và biết được cấu hình electron và số e hoá trị của Al. Bên cạnh đó các em còn biết những tính chất vật lí quan trọng của Al như dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, nhẹ và bền, nắm được tính chất hoá học của Al. Chúng tôi hy vọng, bộ giáo án này sẽ giúp các em học sinh lĩnh hội kiến thức tốt hơn.

Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM.

I /MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

  • Biết vị trí của nhôm trong HTTH, biết cấu tạo nguyên tử và viết cấu hình electtron và số electron hoá trị của nhôm.
  • Biết những tính chất vật lý quan trọng của nhôm, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, nhẹ, mềm.
  • Nắm được những tính chất hoá học cơ bản của nhôm là tính khử mạnh, trong các phản ứng hoá học nó dể bị oxi hoá thành ion có điện tích duy nhất là Al3+. Giải thích được tính chất này và có khả năng dẫn ra được những phản ứng hoá học để minh hoạ tính khử mạnh của nhôm. Nắm những ứng dụng quan trọng của nhôm.
  • Nắm được nguyên liệu để sản xuất nhôm, ý nghĩa và phương pháp xử lý nguyên liệu để có Al2O3 nguyên chất.
  • Nắm được nguyên tắc và các giai đoạn của phương pháp sản xuất nhôm.
  • Nắm được tính chất quan trọng của Al2O3 là tính chất lưỡng tính và dẫn ra được những phản ứng hoá học để minh hoạ cho tính chất này.
  • Nắm những tính chất hoá học của nhôm hiđroxit đó là:
  • Tính chất lưỡng tính của nhôm hiđroxit, dẫn được những phản ứng hoá học minh hoạ.
  • Tính không bền đối với nhiệt.
  • Lý giải hiện tượng một vật bằng nhôm bị phá huỷ trong môi trương kiềm. Biết cách phân biệt những hợp chất của nhôm, hợp chất của kim loại PNC nhóm I, nhóm II bằng phương pháp hoá học.

II/ PHƯƠNG PHÁP:

Đàm thoại

III/ CẤU TRÚC BÀI:

1/ Ổn định lớp:

2/ Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò Nội dung

Hoạt động 1:

Dựa vào HTTH em hãy cho biết vị trí của nhôm trong HTTH? nhóm, chu kỳ?


Em hãy kể một số tính chất vật lý của nhôm mà em biết?

Vd: Nhôm được dùng để gói thực phẩm, chế tạo máy bay, dây dẩn điện ...v. v.

Hoạt động 2:

Em hãy cho biết tính chất hoá học đặc trưng của nhôm là gì?

Em hãy viết các phản ứng nhôm tác dụng với phi kim, tác dụng với axit, tác dụng với oxit kim loại?

I/ Vị trí trong HTTH và cấu hình electron nguyên tử:
Al: thuộc nhóm IIIA, chu kỳ 3.
Cấu hình electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1.

Nhôm dể nhường 3 e hoá trị, nên có số oxi hoá +3.
II/ Tính chất vật lý của nhôm:
Là kim loại nhẹ ,màu trắng bạc, nóng chảy ở nhiệt độ không cao lắm.
Rất dẻo, có thể dát được lá nhôm mõng 0,01 mm dùng để gói thực phẩm.
Có cấu tạo mạng lập phương tâm diện ,có mật độ electron tự do tượng đối lớn.Do vậy nhôm có khả năng dẩn điện và nhiệt tốt.
III/ Tính chất hoá học của nhôm:
Nhôm là kim loại có tính khử mạnh, nên nó bị oxi hoá dể dàng thành ion nhôm Al3+ .
Al - 3e Al3+
1/ Tác dụng với phi kim:
Tác dụng trực tiếp và mạnh với nhiều phi kim như : oxi, clo, lưu huỳnh... nhôm khử các nguyên tử phi kim thành ion âm.
a/ Tác dụng với halogen:
2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 .
b/ Tác dụng với oxi:
4Al + 3 O2 → 2Al2O3 + Q
2/ Tác dụng với axit:
+ Với HCl, H2SO4 loãng:
2Al + 6 HCl → 2AlCl3 + 3 H2
2Al + 6 H+ → 2Al3+ 3H2
Với HNO3 và H2SO4 đặc nguội: Al không tác dụng, vì vậy ta có thể dùng các thùng bằng nhôm để chuyên chở các axit đặc nguội này.
Với HNO3 và H2SO4 đặc nóng:
Al + 4HNO3 loãng → Al(NO3)3 + 2H2O + NO.

Đánh giá bài viết
1 2.948

Video đang được xem nhiều

Giáo án Hóa học lớp 12 Xem thêm