Giáo án Hóa học 12 bài 42: Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ

Giáo án Hóa học lớp 12

Giáo án Hóa học 12 bài 42: Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ giúp học sinh nắm được cách nhận biết một số cation, anion và chất khí bằng thuốc thử, củng cố nguyên tắc xác định nồng độ muối amoni bằng phương pháp chuẩn độ axit- bazơ.

Giáo án Hóa học 12 bài 43: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế

Giáo án Hóa học 12 bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội

LUYỆN TẬP: NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố kiến thức nhận biết một số ion trong dung dịch và một số chất khí.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm nhận biết.

3. Thái độ: Cẩn thận và nghiêm túc.

II. CHUẨN BỊ:

HS chuẩn bị bảng tổng kết cách nhận biết một số ion trong dung dịch và một số chất khí.

III. PHƯƠNG PHÁP:

Diễn giảng + trực quan.

IV. TIẾN TRÌNH BÀY DẠY:

1. Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện.

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động 1

Bài 1: Nhận biết các chất sau bằng quỳ tím: KOH, HCL, BaCl2 , FeSO4

HD:

  • HS dựa vào phản ứng đặc trưng dùng để nhận biết các cation để giải quyết bài toán.
  • GV quan sát, theo dỏi, giúp đỡ HS hoàn thành bài tập.

Giải

Ta dùng quỳ tím thử từng chất

  • Nếu quỳ tím hóa xanh: KOH
  • Nếu quỳ tím hóa đỏ: HCl
  • Quỳ tím không đổi màu: BaCl2, FeSO4

→ Nhận biết được HCl và KOH, còn lại BaCl2, FeSO4 nhận biết 2 chất còn lại bằng cách cho cả 2 tác dụng với KOH

  • Cho kết tủa: FeSO4

PTHH : FeSO4 + 2KOH → Fe(OH)2 + K2SO4

  • Không hiện tượng: BaCl2
Đánh giá bài viết
1 503
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Hóa học lớp 12 Xem thêm