Giáo án Hóa học 12 bài 43: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế

Giáo án Hóa học lớp 12

Giáo án Hóa học 12 bài 43: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế có nội dung chi tiết, trình bày logic giúp học sinh hiểu được vai trò của năng lượng, nhiên liệu, nguyên vật liệu đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, xu thế của thế giới về việc giải quyết năng lượng, nhiên liệu, nguyên vật liệu.

Giáo án Hóa học 12 bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội

Giáo án Hóa học 12 bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

* Biết được:

- Vai trò của hoá học đối với sự phát triển kinh tế.

* Nội dung GD môi trường hiểu được:

- Một cách tổng hợp về vai trò của hoá học đối với vấn đề năng lượng, nhiên liệu.

2. Kĩ năng

 • Tìm thông tin trong bài học và trên các phương tiện thông tin đại chúng, xử lí thông tin và rút ra NX về các vấn đề trên.
 • Giải quyết một số tình huống trong thực tế về tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu, vật liệu, chất phế thải.

* Nội dung GD môi trường

 • Thu thập và xử lí thông tin về tác động của moi trường với con nguời.
 • Thu thập và xử lí thông tin về tác dộng của con người tới môi trường.
 • Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường và áp dụng trong đời sống và học tập hoá học.
 • Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả.

3. Thái độ.

 • Có hứng thú học môn hoá
 • Có ý thức tìm tòi, vận dụng những kiến thức hoá học vào cuộc sống, biết tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liêu.

* Nội dung GD môi trường

 • Ý thức được tác dộng của môi trường tới con người, con người tới môi trường.
 • Ý thức được môi trường đất, môi trường nước, không khí là vô cùng quan trọng đối với con người. Phải có ý thức bảo vệ môi trường trong sạch.

II. Chuẩn bị

 • GV: Các tư liệu thực tế, cập nhật về vấn đề năng lượng, nhiên liệu, nguyên vật liệu của VN và một số nước.
 • HS: Các tư liệu thực tế, cập nhật về vấn đề năng lượng, nhiên liệu, nguyên vật liệu của VN và một số nước.

III. Phương pháp dạy học

- Đàm thoại, tổ chức cho HS hoạt động nhóm.

IV. Thiết kế hoạt động dạy và học

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Nội dung bài mới

Đánh giá bài viết
1 1.755
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Hóa học lớp 12 Xem thêm