Giáo án Lịch sử 11 bài 20

11 3.328

Giáo án Bài 20 Lịch sử 11

Giáo án Lịch sử 11 bài 20 là tài liệu giảng dạy môn Lịch sử lớp 11 khoa học, hữu ích mà VnDoc muốn giới thiệu tới các thầy cô giáo. Giáo án giúp thầy cô giáo hướng dẫn các em hiểu về Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1973 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng, biết được âm mưu thôn tính toàn bộ Việt Nam của Pháp. Ngoài ra, các em còn hiểu thêm về cuộc chiến đấu anh dũng chống Pháp của nhân dân Băc Kì và Trung Kì trong những năm 1873-1874.

Bài giảng Lịch sử 11 bài 20

Bài 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA CẢ NƯỚC. CUỘC KHÁNG CHIẾN
CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN NĂM 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: Giúp HS hiểu được:

 • Âm mưu thôn tính toàn bộ Việt Nam của Pháp. Tình hình chiến sự ở Việt Nam từ năm 1873 - 1884.
 • Cuộc chiến đấu anh dũng chống Pháp của nhân dân Băc Kì và Trung Kì trong những năm 1873-1874.
 • Nguyên nhân và trách nhiệm của triều đình nhà Nguyễn trong việc để nước ta rơi vào tay Pháp.

2. Thái độ:

 • Nâng cao lòng yêu nước, ý chí căm thù bọn cướp nước và tay sai bán nước.
 • Hiểu được ý nghĩa của sự đoàn kết, muốn chiến thắng kẻ thù phải có sự đồng tâm hiệp lực từ trên xuống dưới, phải có một giai cấp lãnh đạo tiên tiến.
 • Quý trọng và biết ơn những người đã hi sinh vì nền độc lập của Tổ quốc.

3. Kĩ năng:

 • Rèn luyện khả năng nhận thức các sự kiện lịch sử, biết phân biệt các khái niệm: Chính nghĩa, phi nghĩa, chủ quan, khách quan, bản chất, hiện tượng, nguyên nhân, duyên cớ...

B. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC:

 • Lược đồ, tranh, ảnh giáo khoa về lịch Việt Nam cuối thế kỉ XIX.

C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC:

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:

2. Giới thiệu bài mới:

3. Dạy và học bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG GHI

* Hoạt động 1: Cá nhân

GV: Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất có gì nổi bật?

HS: Sau khi mất Nam Kì, kinh tế ngày một tiêu điều, xã hội bất ổn, ngoại giao bế tắc.

GV: Trước tình hình đất nước như thế, những quan lại sĩ phu yêu nước đã có thái độ như thế nào?

HS: Nhiều sĩ phu mạnh dạn bày tỏ ý kiến cải cách duy tân nhưng không thành.

GV: Nhấn mạnh tư tưởng cài cách của Nguyễn Trường Tộ, cung cung cấp thêm cho HS.

I. Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ nhất (1873). Kháng chiến lan rộng ra Bắc Kì.

1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất

 • Sau khi mất Nam Kì, kinh tế ngày một tiêu điều, xã hội bất ổn, ngoại giao bế tắc.
 • Trước vận nguy của nước, nhiều sĩ phu mạnh dạn bày tỏ ý kiến cải cách duy tân nhưng không thành.

2. Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất (1873):

 • Sau khi chiếm xong Nam Kì, Pháp chuẩn bị đưa quân ra Bắc Kì.
 • Lấy cớ giải quyết "vụ Đuy-uy" 20/11/1873, Pháp chiếm thành Hà Nội và đánh rộng ra các tỉnh.
Đánh giá bài viết
11 3.328
Giáo án Lịch sử lớp 11 Xem thêm