Giáo án Lịch sử 9 bài Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Giáo án Lịch sử lớp 9

Giáo án Lịch sử 9 bài Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) được biên soạn rất tỉ mỉ, trình bày khoa học bám sát chương trình chuẩn và mục tiêu giảng dạy sẽ giúp các em hiểu rõ thêm về quá trình thực hiện đổi mới đất nước qua ba kế hoạch 5 năm.

Giáo án Lịch sử 9 bài Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Giáo án Lịch sử lớp 9

Bài 33: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: Giúp HS hiểu được:

- Đường lối đổi mới của Đảng ta từ 1986-2000; Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới đó.

2. Thái độ: Bồi dưỡng HS lòng yêu nước gắn liền với CNXH tinh thần đổi mới trong lao động, công tác, học tập, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng vào con đường đổi mới đất nước.

3. Kĩ năng: Phân tích nhận định, đánh giá con đường tất yếu phải đổi mới đất nước đi lên CNXH.

II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Tranh ảnh sgk; tài liệu tham khảo có liên quan.

III. PHƯƠNG PHÁP

- Trực quan, phân tích dữ liệu, đàm thoại, kể chuyện lịch sử, so sánh nhận định.

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC:

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:

2. Giới thiệu bài mới:

3. Dạy và học bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC

* Hoạt động 1

Hoàn cảnh dẫn đến việc đổi mới?

  • Trong nước?
  • Ngoài nước?

GV: Bổ sung, phân tích, chốt ý ghi bảng

Đường lối đổi mới biểu hiện ntn?

GV: Gọi HS đọc phần chữ in nhỏ sgk

Theo em phải hiểu đổi mới đất nước đi lên CNXH ntn?

GV: Nhận xét, chốt ý
Chuyển ý

I. Đường lối đổi mới của Đảng

- Hoàn cảnh đổi mới:

  • Trong nước: đạt nhiều thắng lợi song còn nhiều khó khăn và yếu kém khủng hoảng về kinh tế xã hội
  • Ngoài nước: Đứng trước cuộc khủng hoảng trầm trọng của Liên Xô ta cần đổi mới

- Đường lối đổi mới được đề ra ở các Đại Hội lần thứ VI (12-1986), lần thứ VII (6-1991), lần thứ VIII (6-1996), lần thứ IX (4-2000)

→ Không làm thay đổi mục tiêu CNXH. Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ: Kinh tế phải gắn liền với đổi mới về chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới về kinh tế.

Đánh giá bài viết
2 459
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 9 Xem thêm