Giáo án lớp 2 - Tuần 2

5 7.861

Giáo án lớp 2 - Tuần 2

Giáo án lớp 2 - Tuần 2 dành cho giáo viên, phụ huynh có con em đang theo học lớp 2, mời các bạn cùng tham khảo để chuẩn bị đầy đủ nội dung, kiến thức và kỹ năng cho các em bước vào học lớp 2. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Giáo án lớp 2 - Tuần 1

Giáo án lớp 2 - Tuần 3

Giáo án lớp 2 - Tuần 4

Tập đọc
PHẦN THƯỞNG

I. Mục tiêu:

- Biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ.

- Hiểu ND: Câu chuyện đề cao lòng tốt và khuyến khích học sinh làm việc tốt (trả lời câu hỏi 1, 2, 4).

- HS khá, giỏi: Trả lời được câu hỏi 3.

II. Chuẩn bị:

1- Giáo viên:

- PP: Đàm thoại, thảo luận, thực hành, ..

- Tranh minh họa bài học trong sách giáo khoa.

2- Học sinh: SGK.

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu:

Tiết 1:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Học sinh lên đọc bài: “Tự thuật” và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.

2. Bài mới:

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài.

* Hoạt động 2: Luyện đọc:

- Giáo viên đọc mẫu

- Hướng dẫn đọc kết hợp giải nghĩa từ.

- Đọc từng câu, từng đoạn.

- Giải nghĩa từ: Bí mật, sáng kiến, lặng lẽ.

- Hướng dẫn đọc cả bài

- Đọc theo nhóm.

- Thi đọc cả bài.

Tiết 2:

* Hoạt động 3: Tìm hiểu bài

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc từng đoạn rồi cả bài để trả lời lần lượt các câu hỏi trong sách giáo khoa.

* Hoạt động 4: Luyện đọc lại.

* Hoạt động 5: Củng cố - Dặn dò.

- Giáo viên hệ thống nội dung bài.

- Học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau.

Toán
LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

- Biết quan hệ giữa dm và cm để viết số đo có đơn vị là cm thành dm và ngược lại trong trường hợp đơn giản..

- Nhận biết được độ dài dm trên thước thẳng.

- Biết ước lượng đọ dài trong trường hợp đơn giản.

- Vẽ được đoạn thẳng có độ dài 1 dm.

II. Chuẩn bị:

1- Giáo viên:

- PP: Quan sát, thực hành, …

- Thước thẳng có vạch chia từng cm và 10 cm.

2- Học sinh: Bảng con.

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài

* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập.

Bài 1:

- Giáo viên hướng dẫn học sinh:

a) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 1 dm.

b) Vẽ đoạn thẳng AB dài 1 dm

Bài 2:

- Hướng dẫn học sinh làm.

Bài 3 (cột 1, 2):

Yêu cầu học sinh làm bảng con.

Bài 4: Yêu cầu học sinh làm miệng.

* Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò.

- Giáo viên nhận xét giờ học.

- Học sinh về nhà học bài và làm bài.

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
5 7.861
Giáo án lớp 2 Xem thêm