Giáo án lớp cơm nát (19 - 24 tháng): Bé chơi với ống chỉ

1 1.048

Giáo án lớp cơm nát (19 - 24 tháng): Bé chơi với ống chỉ

Giáo án lớp cơm nát (19 - 24 tháng): Bé chơi với ống chỉ được biên soạn kỹ lưỡng, nội dung chi tiết giúp bé thêm hứng khởi trong buổi học cũng như giúp bé nhận biết màu xanh qua chơi chọn ống chỉ, tìm chấm tròn, chọn bóng, chọn hoa có màu xanh.

Giáo án lớp cơm nát (19 - 24 tháng): Bé chơi với giấy

Giáo án lớp cơm nát (19 - 24 tháng): Bò, ném bóng về phía trước

Giáo án lớp cơm nát (19 - 24 tháng): Chú ếch dễ thương

BÉ CHƠI VỚI ỐNG CHỈ

LỚP: 19-24 THÁNG

I. Mục đích yêu cầu

  • Trẻ nhận biết màu xanh qua chơi chọn ống chỉ, tìm chấm tròn, chọn bóng, chọn hoa có màu xanh.
  • Giáo dục trẻ chơi cùng bạn không tranh giành đồ chơi của bạn.

II. Chuẩn bị

  • Bóng xanh, đỏ
  • Nhạc “cháu lên ba”.
  • Ống chỉ, chấm tròn, hoa (xanh đỏ).

III. Cách tiến hành

1. Hoạt động 1: BÉ NÀO CHỌN ĐÚNG

  • Cô tình huống xuất hiện ống chỉ. Gợi ý trẻ đi tìm ống chỉ màu xanh.
  • Cho trẻ chơi tự do với ống chỉ.

2. Hoạt động 2: XEM AI ĐẶT ĐÚNG

  • Cô gợi ý trẻ tìm chấm tròn màu xanh để đặt ống chỉ màu xanh vào chấm tròn.

3. Hoạt động 3: BÉ NÀO CHƠI GIỎI

  • Cô gợi ý trẻ chọn bóng xanh lăn vào ống chỉ chơi pôlin.
  • Tiếp tục cô gợi ý trẻ chọn bông hoa xanh dán vào ống chỉ làm micarô hát cùng cô.
Đánh giá bài viết
1 1.048
Lớp nhà trẻ Xem thêm