Giáo án lớp cơm nát (19 - 24 tháng): Xem ai đoán đúng

1 570

Giáo án lớp cơm nát (19 - 24 tháng): Xem ai đoán đúng

Giáo án lớp cơm nát (19 - 24 tháng): Xem ai đoán đúng là giáo án mẫu giáo hay được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời quý thầy cô giáo tham khảo nhằm chuẩn bị giáo án tốt nhất cho tiết học.

Giáo án lớp cơm nát (19 - 24 tháng): Đi trong đường hẹp

Giáo án lớp cơm nát (19 - 24 tháng): Bé làm quen với bút vẽ

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 • Trẻ gọi tên đồ chơi và màu sắc
 • Ôn màu đỏ, nhận biết màu xanh

II. CHUẨN BỊ

 • Đồ chơi màu xanh: Bóng, hoa, hạt, cờ v.v...
 • Ống màu xanh, màu đỏ.
 • Dép màu xanh, màu đỏ.

III. CÁCH TIẾN HÀNH

HĐ 1: XEM AI ĐOÁN ĐÚNG

 • Cô bỏ đồ chơi vào cái rỗ lắc và cho trẻ đoán xem trong rổ có gì?
 • Cô đưa từng đồ chơi cho trẻ nhận biết màu và tên gọi của đồ chơi đó với nhiều hình thức khác nhau.

HĐ 2: XEM AI CHỌN ĐÚNG

 • Cô tạo tình huống dẫn trẻ đến cửa hàng bán đồ chơi. Vừa đi vừa hát bài “Đi chơi”
 • Đến cửa hàng hỏi trẻ cửa hàng bán đồ chơi gì?
 • Cho mỗi trẻ đôi dép màu xanh mang vào chân, tiếp đến cô hỏi trẻ màu của đôi dép đang mang.
 • Cho trẻ đọc bài thơ “Đôi dép”

HĐ 3: CHƠI “TẬP TẦM VÔNG”.

 • Cô xuất hiện hạt, hỏi hạt trên tay của cô màu gì?, tiếp đến cô cho mỗi cháu lấy một hạt màu xanh, cho trẻ chơi tự do với hạt: xoay hạt, lăn hạt, ...
 • Sau đó cô tạo tình huống xuất hiện ống, hỏi trẻ màu sắc của ống. Cô yêu cầu trẻ hạt màu nào bỏ vào ống màu đó.
Đánh giá bài viết
1 570
Lớp nhà trẻ Xem thêm