Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 11: Em tham gia giao thông - Tiết 1

1 1.008

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 11: Em tham gia giao thông - Tiết 1 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 10: Tĩnh vật - Tiết 2

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 10: Tĩnh vật - Tiết 3

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 11: Em tham gia giao thông - Tiết 2

I. MỤC TIÊU

  • Hiểu biết về giao thông và tham gia giao thông an toàn.
  • Biết cách thực hiện và tạo hình được sản phẩm bằng hình thức vẽ; xé/ cắt dán giấy; nặn, tạo hình từ vật tìm được.
  • Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.
  • Giới thiệu, nhận xét và nêu cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Màu vẽ, giấy vẽ, SGK 4

2. Học sinh: Màu vẽ, giấy vẽ, giấy báo, bìa, giấy màu, kéo, hồ dán,..

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Khởi động

TIẾT 1

Giáo viên

Học sinh

HĐ 1: Tìm hiểu

- Yêu cầu HS quan sát H11.1 và H12.2 để thảo luận, và ghi kết quả ra giấy nháp

 

 

 

 

- Nhận xét, chốt lại ý đúng.

 

- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK.62

* GV nhấn mạnh về ý thức chấp hành giao thông của học sinh.

 

- Quan sát và thảo luận N2:

+ Nêu các phương tiện giao thông?

+ Các phương tiện hoạt động ở đâu?

+ Chỉ ra các hoạt động giao thông an toàn và không an toàn?

- Đại diện các nhóm chỉ vào tranh minh họa và nói theo yêu cầu trên trước lớp.

- HS đọc yêu cầu phần ghi nhớ

 

Đánh giá bài viết
1 1.008
Giáo án Mĩ Thuật Đan Mạch 4 Xem thêm