Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 11: Em tham gia giao thông - Tiết 4

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 11: Em tham gia giao thông - Tiết 4 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 11: Em tham gia giao thông - Tiết 2

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 11: Em tham gia giao thông - Tiết 3

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 12: Tìm hiểu tranh dân gian Việt Nam - Tiết 1

I. MỤC TIÊU

  • Hiểu biết về giao thông và tham gia giao thông an toàn.
  • Biết cách thực hiện và tạo hình được sản phẩm bằng hình thức vẽ; xé/ cắt dán giấy; nặn, tạo hình từ vật tìm được.
  • Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.
  • Giới thiệu, nhận xét và nêu cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Màu vẽ, giấy vẽ, SGK 4

2. Học sinh: Màu vẽ, giấy vẽ, giấy báo, bìa, giấy màu, kéo, hồ dán,..

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 4

Giáo viên

Học sinh

HĐ 4: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm

-Yêu cầu trưng bày tranh sản phẩm của nhóm mình và nhận xét đánh giá sản phẩm

* Vận dụng sáng tạo

-Tạo dáng phương tiện giao thông bằng các vật liệu tìm được

-Hoc sinh trưng bày sản phẩm

-Cùng nhận xét bài của nhau

-Ghi nhận xét vào SGK

-Thực hành tại nhà

Đánh giá bài viết
6 768
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Mĩ Thuật Đan Mạch 4 Xem thêm