Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 4: Em sáng tạo cùng những con chữ - Tiết 1

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 4: Em sáng tạo cùng những con chữ - Tiết 1 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 3: Ngày hội hóa trang - Tiết 1

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 3: Ngày hội hóa trang - Tiết 2

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 4: Em sáng tạo cùng những con chữ - Tiết 2

I. Mục tiêu

  • Nêu được đặc điểm của kiểu chữ nét đều, nét thanh, nét đậm và kiểu chữ trang trí.
  • Tạo dáng và trang trí được tên của mình hoặc người than theo ý thích.
  • Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: sgk, một số con chữ trang trí

2. Học sinh.

  • Giấy màu, màu vẽ, ….
  • Bìa báo, bìa sách, tạp chí……

III. Các hoạt động dạy học

  • Kiểm tra đồ dùng học tâp.
  • Khởi động: Cả lớp hát 1 bài

TIẾT 1

GIÁO VIÊN

HỌC SINH

*Hoạt động 1: Tìm hiểu

- Quan sát hình 4.1 để tìm hiểu kiểu chữ về chữ nét đều, chữ nét thanh nét đậm,và chữ trang trí.

-GV hướng dẫn (ghi nhớ sgk tr 23)

-GV hướng dẫn quan sát hình 4.2

-GV hướng dẫn quan sát hình 4.3.

*Hoạt động 2: Thực hiện.

-Quan sát hình 4.4, thảo luận để nhận biết cách tạo dáng, trang trí chữ.

GV hướng dẫn (ghi nhớ sgk tr 25).

HS quan sát hình 4.để trả lời:

.Chữ nét đều.

.Chữ nét thanh nét đậm.

.Chữ trang trí.

-HS đọc phần ghi nhớ để thấy được sự khác nhau của các kiểu chữ.

Quan sát hình 4.2 tham khảo các kiểu chữ thấy được sự đa dạng, phong phú của các kiểu chữ trang trí.

-Quan sát hình 4.3 tham khảo các bài vẽ trang trí chữ để có thêm ý tưởng thực hiện bài vẽ.

-HS quan sát nhận biết.

-HS nêu cách thực hiện (như phần ghi nhớ)

Đánh giá bài viết
2 492
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Mĩ Thuật Đan Mạch 4 Xem thêm