Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 6: Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân - Tiết 4

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 6: Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân - Tiết 4 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 6: Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân - Tiết 2

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 6: Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân - Tiết 3

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 7: Vũ điệu của sắc màu - Tiết 1

I. Mục tiêu

  • Hiểu và nêu được một số đặc điểm về ngày tết, lễ hội và mùa xuân.
  • Sáng tạo được sản phẩm mĩ thuật bằng cách vẽ, nặn, tạo hình từ vật liệu tìm được và sắp đặt theo nội dung chủ đề: “Ngày tết, lễ hội và mùa xuân”.
  • Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhón mình, nhóm bạn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

  • SGK mĩ thuật 4
  • Tranh ảnh, sản phẩm về chủ đề ngày tết, lễ hội và mùa xuân.

2. Học sinh:

  • SGK mĩ thuật 4
  • Đất nặn, giấy A4, bút chì,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 4

GIÁO VIÊN

HỌC SINH

Hoạt động 4: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

-GV yêu cầu các nhóm trưng bày sản phẩm và chia sẻ sản phẩm

-Vận dụng sáng tạo:

- Cả nhóm trình bày

- Chia sẻ sản phẩm

- Chú ý lắng nghe

Đánh giá bài viết
1 249
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Mĩ Thuật Đan Mạch 4 Xem thêm