Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 8: Sáng tạo với những nếp gấp giấy - Tiết 2

1 480

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 8: Sáng tạo với những nếp gấp giấy - Tiết 2 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 7: Vũ điệu của sắc màu - Tiết 2

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 8: Sáng tạo với những nếp gấp giấy - Tiết 1

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 4 bài 9: Sáng tạo họa tiết, tạo dáng và trang trí đồ vật - Tiết 1

I. MỤC TIÊU

  • Nhận biết vẻ đẹp của sản phẩm tạo hình từ nếp gấp giấy.
  • Biết cách gấp giấy, tạo ra được sản phẩm sáng tạo từ nếp gấp giấy.
  • Kết hợp được các sản phẩm của cá nhân để tạo thành sản phẩm nhóm.
  • Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: SGK Mĩ Thuật 4

2. Học sinh:

  • Màu vẽ, giấy vẽ, bút chì…
  • Kéo, hồ dán, băng dính….
  • Bìa, sợi, len, khung…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 2

Giáo viên

Học sinh

Hoạt động 3: Thực hành

a/ Hoạt động cá nhân

Căn cứ quy trình ở hoạt động 2 kết hợp ý tưởng sáng tạo cá nhân để tạo sản phẩm theo ý thích

 

 

 

b/ Hoạt động nhóm

- Kết hợp các sản phẩm cá nhân tạo sản phẩm tập thể theo chủ đề của nhóm

- GV hướng dẫn

Hoạt động 4: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

- GV nhận xét, đánh giá sản phẩm của học sinh

*Vận dụng sáng tạo:

- Sử dụng các sản phẩm đã tạo hình để trang trí góc học tập hoặc trang trí lớp học.

 

 

- Thực hành: tạo sản phẩm cá nhân theo ý thích

 

- Vẽ thêm các họa tiết hoặc kết hợp các vật liệu dễ tìm: len, sợi, hạt cườm… để tạo sản phẩm cho phong phú.

 

- Thực hiện, thảo luận đặt tên chủ đề cho tác phẩm của nhóm.

 

 

- Trưng bày và giới thiệu về sản phẩm

- Học sinh nêu cảm nhận và nhận xét về sản phẩm của nhóm bạn.

Đánh giá bài viết
1 480
Giáo án Mĩ Thuật Đan Mạch 4 Xem thêm