Giáo án môn Tập viết lớp 3 bài 1

Giáo án môn Tập viết lớp 3

Giáo án Tập viết lớp 3 bài 1: Ôn chữ hoa A bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Viết đúng chữ hoa A(1 dòng), V, D(1 dòng); viết đúng tên riêng Vừ A Dính (1 dòng) và câu ứng dụng: Anh em … đỡ đần (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.

2. Kĩ năng: Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét và thẳng hàng; bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng.

3. Thái độ: Có ý thức rèn chữ, giữ vở.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Mẫu chữ viết hoa A. Tên riêng Vừ A Dính và câu tục ngữ trên dòng kẻ ô li.
  • Học sinh: Vở tập viết 3 tập một, bảng con, phấn, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút)

- Kiểm tra đồ dùng của học sinh.

- Giới thiệu bài:GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học.

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện viết chữ hoa (7 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh biết viết chữ hoa.

* Phương pháp: Quan sát.

* Hình thức tổ chức: Cả lớp.

* Cách tiến hành: GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ.

- Cho HS tìm các chữ hoa có trong tên riêng. Tập viết trên bảng con từng chữ.

b. Hoạt động 2: Luyện viết từ ứng dụng.(7 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết từ ứng dụng.

* Phương pháp: Quan sát - Nhận xét.

* Hình thức tổ chức: Cả lớp.

* Cách tiến hành: GV giới thiệu: Vừ A Dính là một thiếu niên người dân tộc Hmông, anh dũng hi sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp để bảo vệ cán bộ cách mạng.

- Luyện viết câu ứng dụng:

Anh em như thể chân tay.

Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần.

c. Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành.(12 phút)

* Mục tiêu : Giúp học sinh viết chữ, từ và câu ứng dụng.

* Phương pháp: Luyện tập thực hành.

* Hình thức tổ chức: Cả lớp.

* Cách tiến hành: GV hướng dẫn HS viết vào vở.

- Viết chữ A 1 dòng cỡ nhỏ.

- Viết các chữ V, D 1 dòng cỡ nhỏ.

- Viết tên: Vừ A Dính: 2 dòng cỡ nhỏ.

- Viết câu tục ngữ 2 lần.

+ GV nhắc nhở HS ngồi viết đúng, trình bày câu tục ngữ theo đúng mẫu.

Chấm chữa bài:

- GV chấm 5-7 bài

- Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhận xét – Tuyên dương.

- Về nhà luyện viết thêm.

- Hát vui

- 2 HS nêu lại tựa bài.

- HS tìm các chữ hoa: A, V, D.

- Cả lớp viết trên bảng con.

- HS đọc từ ứng dụng.

- HS tập viết trên bảng con: Vừ A Dính.

Anh em như thể chân tay

Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần

HS đọc câu ứng dụng

HS tập viết trên bảng con các chữ: Anh, Rách.

- HS viết vào vở tập viết.

Đánh giá bài viết
1 374
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tập viết 3 Xem thêm