Giáo án môn Tập viết lớp 3 bài 12

1 43

Giáo án môn Tập viết lớp 3

Giáo án Tập viết lớp 3 bài 12: Ôn chữ hoa I bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Viết đúng chữ hoa (1 dòng), Ô, K (1 dòng); viết đúng tên riêng Ông Ích Khiêm (1 dòng) và câu ứng dụng: Ít chắc chiu ... phung phí (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.

2. Kĩ năng: Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét và thẳng hàng.

3. Thái độ: Có ý thức rèn chữ, giữ vở.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Mẫu chữ viết hoa I, Ô, K. Các chữ Ông Ích Khiêm và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li.
  • Học sinh: Vở tập viết 3 tập một, bảng con, phấn, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS viết trên bảng con (15 phút).

* Mục tiêu: Giúp HS viết đúng các con chữ, hiểu câu ứng dụng.

* Cách tiến hành:

Luyện viết chữ hoa.

- Cho HS tìm các chữ hoa có trong bài: Ô, I, K.

- Cho HS nêu cách viết của từng chữ

- Viết mẫu, kết hợp với việc nhắc lại cách viết từng chữ.

- Yêu cầu HS viết chữ “Ô, I, K” vào bảng con.

HS luyện viết từ ứng dụng.

- Gọi HS đọc từ ứng dụng: Ông Ích Khiêm

- Cho HS nói về ông Ích Khiêm

- Giới thiệu: Ông Ích Khiêm (1832-1884) quê ở Quảng Nam, là một vị quan nhà Nguyễn văn võ toàn tài. Con cháu ông này có nhiều người là liệt sĩ chống Pháp.

- Yêu cầu HS viết vào bảng con: Ô, I, K

Luyện viết câu ứng dụng.

- Mời HS đọc câu ứng dụng.

- Cho HS giải thích câu tục ngữ

- Két luận: Khuyên mọi người cần phải biết tiết kiệm

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết (15 phút).

* Mục tiêu: Giúp HS viết đúng con chữ, trình bày sạch đẹp vào vở tập viết.

* Cách tiến hành:

- Yêu cầu HS viết đúng theo mẫu trong vở tập viết

- Theo dõi, uốn nắn.

- Nhắc nhở các em viết đúng nét, độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

 

 

 

- Nhận xét tuyên dương một số vở viết đúng, viết đẹp.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Hát đầu tiết.

- Viết bảng con.

 

 

 

 

 

 

 

Mộ Ông Ích Khiêm

 

- Học cá nhân

- 3 HS nêu

- Quan sát và lắng nghe

 

- Viết các chữ vào bảng con.

 

- Đọc tên riêng Ông Ích Khiêm

- 3 HS nói

 

 

 

 

- Viết trên bảng con

 

- 1 HS đọc câu ứng dụng

- 2 HS giải thích

 

 

 

 

Ô I  K  Ô  I  K  Ô  I  K

Ông Ích Khiêm  Ông Ích Khiêm

Ích chắc chiu hơn nhiều phung phí

Đánh giá bài viết
1 43
Giáo án Tập viết 3 Xem thêm