Giáo án môn Tập viết lớp 3 bài 13

1 40

Giáo án môn Tập viết lớp 3

Giáo án Tập viết lớp 3 bài 13: Ôn chữ hoa K bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Viết đúng chữ hoa K (1 dòng), Kh, Y(1 dòng); viết đúng tên riêng Yết Kiêu (1 dòng) và câu ứng dụng: Khi đói ... chung một lòng (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.

2. Kĩ năng: Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét và thẳng hàng.

3. Thái độ: Có ý thức rèn chữ, giữ vở.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Mẫu chữ viết hoa K, Y, Kh. Các chữ Yết Kiêu và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li.
  • Học sinh: Vở tập viết 3 tập một, bảng con, phấn, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động:

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh viết bảng con (15 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS viết đúng các con chữ, hiểu từ và câu ứng dụng.

* Cách tiến hành:

Luyện viết chữ hoa

- GV cho HS tìm các chữ hoa có trong bài: Y, K.

- Cho HS nêu cách viết hoa 2 chữ trên

- Viết mẫu, kết hợp với việc nhắc lại cách viết từng chữ.

- Gắn chữ mẫu lên bảng YC HS QS

- Yêu cầu HS viết chữ “Y, K” vào bảng con.

Cho HS luyện viết từ ứng dụng.

- Gọi HS đọc từ ứng dụng: Yết Kiêu.

- Giới thiệu: Yết Kiêu là một tướng tài của Trần Hưng Đạo. Ông có tài bơi lặn như rái cá dưới nước nên đã đục thủng được nhiều chiếc thuyền chiến của giặc. Ông có nhiều chiến công trong thời nhà Trần.

- Gắn lên bảng từ ứng dụng cho học sinh quan sát.

- Yêu cầu HS viết vào bảng con.

Luyện viết câu ứng dụng

- Mời HS đọc câu ứng dụng.

- Cho HS giải thích câu tục ngữ

- Chốt lại: Khuyên con người phải đoàn kết, giúp đỡ nhau trong gian khổ, khó khăn. Càng khó khăn, thiếu thốn thì càng phải đoàn kết, đùm bọc nhau.

- Cho HS viết bảng con

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết (15 phút).

* Mục tiêu: Giúp HS viết đúng con chữ, trình bày sạch đẹp vào vở tập viết.

* Cách tiến hành:

- Nêu yêu cầu: Viết như mẫu trong vở Tập viết

- Theo dõi, uốn nắn, nhắc nhở các em viết đúng nét, độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

 

 

 

 

 

 

 

- Thu 5 bài để chấm.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Hát đầu tiết.

- Viết bảng con.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Học cá nhân

 

- 2 HS nêu cách viết

- Quan sát, lắng nghe.

 

- QS chữ mẫu

- Viết các chữ vào bảng con.

 

- 1 HS đọc tên riêng Yết Kiêu.

- Lắng nghe

 

 

 

 

- Quan sát từ ứng dụng

- Viết trên bảng con Yết Kiêu

 

- 2 HS đọc câu ứng dụng

- 2 HS giải thích

 

 

 

- Viết trên bảng con: Khi.

 

 

 

 

 

 

Kh Y Kh Y Kh Y Kh Y

Yết Kiêu   Yết Kiêu  Yết Kiêu  yết Kiêu

Khi đói cùng chung một dạ

Khi chết cùng chung một lòng

Đánh giá bài viết
1 40
Giáo án Tập viết 3 Xem thêm