Giáo án môn Tập viết lớp 3 bài 15

1 30

Giáo án môn Tập viết lớp 3

Giáo án Tập viết lớp 3 bài 15: Ôn chữ hoa M bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Viết đúng chữ hoa M (2 dòng); T, B (1 dòng); viết đúng tên riêng Mạc Thị Bưởi (1 dòng) và câu ứng dụng: Một cây ... núi cao (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.

2. Kĩ năng: Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét và thẳng hàng.

3. Thái độ: Có ý thức rèn chữ, giữ vở.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Mẫu chữ viết hoa M, T, B. Các chữ Mạc Thị Bưởi và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li.
  • Học sinh: Vở tập viết 3 tập một, bảng con, phấn, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS viết bảng con (15 phút).

* Mục tiêu: Giúp HS viết đúng các con chữ, hiểu câu ứng dụng.

* Cách tiến hành:

Luyện viết chữ hoa

Cho HS tìm các chữ hoa có trong bài

Gắn mẫu chữ M hoa lên bảng cho HS QS

- Yêu cầu HS nêu cách viết

- Viết mẫu, kết hợp với việc nhắc lại cách viết từng chữ.

- Yêu cầu HS viết chữ “M” vào bảng con.

Cho HS luyện viết từ ứng dụng.

- Gọi HS đọc từ ứng dụng: Mạc Thị Bưởi.

- Yêu cầu HS noí đôi nét về chị

- Giới thiệu: Mạc Thị Bưởi quê ở Hải Dương, là một nữ du kích hoạt động ở vùng địch tạm chiếm trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp. Bị địch bắt, tra tấn dã man, chị vẫn không khai. Bọn giặc tàn ác đã cắt cổ chị.

- Yêu cầu HS viết vào bảng con.

Luyện viết câu ứng dụng

Mời HS đọc câu ứng dụng.

Một cây làm chẳng lên non.

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

- Cho HS giải thích câu tục ngữ

- Chốt lại: Khuyên con người phải đoàn kết. Vì đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh.

- Cho HS viết bảng con

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết (15 phút).

* Mục tiêu: Giúp HS viết đúng con chữ, trình bày sạch đẹp vào vở tập viết.

* Cách tiến hành:

- Nêu yêu cầu: Viết theo đúng mẫu như trong vở Tập viết

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thu 7 bài để chấm.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Hát đầu tiết.

- Viết bảng con.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 HS nêu.

- Quan sát.

- 3 HS nêu

- QS mẫu chữ hoa M

 

- Viết chữ M vào bảng con.

 

- 1 HS đọc

- 2 HS noí

- Lắng nghe.

 

 

 

 

- Viết trên bảng con.

 

- 1 HS đọc câu ứng dụng

 

 

- 3 HS giải thích

 

 

- Viết trên bảng con các chữ: Một, Ba.

 

 

 

M M M M M M

T B T B T B T B T

Mạc Thị Bưởi     Mạc Thị Bưởi

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

 

Đánh giá bài viết
1 30
Giáo án Tập viết 3 Xem thêm