Giáo án môn Tập viết lớp 3 bài 16

1 47

Giáo án môn Tập viết lớp 3

Giáo án Tập viết lớp 3 bài 16: Ôn chữ hoa N bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Viết đúng chữ hoa (2 dòng); Q, Đ (1 dòng); viết đúng tên riêng Ngô Quyền (1 dòng) và câu ứng dụng: Đường vô ... tranh hoạ đồ (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.

2. Kĩ năng: Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét và thẳng hàng.

3. Thái độ: Có ý thức rèn chữ, giữ vở.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Mẫu chữ viết hoa N, Q Đ. Các chữ Ngô Quyền và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li.
  • Học sinh: Vở tập viết 3 tập một, bảng con, phấn, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS viết bảng con (15 phút).

* Mục tiêu: Giúp HS viết đúng các con chữ, hiểu câu ứng dụng.

* Cách tiến hành:

Luyện viết chữ hoa

- Cho HS tìm các chữ hoa có trong bài: N, Q, Đ.

- YC HS nêu cách viết các chữ hoa vừa tìm được

- Chốt lại cách viết từng chữ

- Viết mẫu, kết hợp với việc nhắc lại cách viết từng chữ.

- Yêu cầu HS viết chữ “N, Q, Đ” vào bảng con.

Luyện viết từ ứng dụng.

- Gọi HS đọc từ ứng dụng: Ngô Quyền.

- Giới thiệu: Ngô Quyền là vị anh hùng dân tộc của nước ta. Năm 938, ông đã đánh bại quân xâm lược Nam Hán trên sông Bạch Đằng, mở đầu thời độc lập tự chủ của nước ta.

- Yêu cầu HS viết vào bảng con.

Luyện viết câu ứng dụng

- Mời HS đọc câu ứng dụng.

- Cho HS nêu ý nghĩa của câu ca dao

- KL: Ca ngợi phong cảnh Xứ Nghệ đẹp như tranh vẽ.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết (15 phút).

* Mục tiêu: Giúp HS viết đúng con chữ, trình bày sạch đẹp vào vở tập viết.

* Cách tiến hành:

- Nêu yêu cầu viết theo mẫu như trong vở

- Cho HS viết vào vở

- Theo dõi, uốn nắn, nhắc nhở các HS viết đúng nét, độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

 

 

 

 

 

 

- Thu 5 bài để chấm.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Hát đầu tiết.

- Viết bảng con.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tìm các chữ hoa trong bài

- 2 HS nêu

 

- Theo đõi

 

- Viết các chữ vào bảng con.

 

- 1 HS đọc

- Lắng nghe

 

 

 

- Viết trên bảng con.

 

- 1 HS đọc câu ứng dụng

- 2 HS nêu

 

 

 

 

 

 

 

N N N N N N

Q Đ Q Đ Q Đ Q

Ngô Quyền  Ngô Quyền  Ngô Quyền

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh

Non xanh, nước biếc như tranh hoạ đồ

Đánh giá bài viết
1 47
Giáo án Tập viết 3 Xem thêm