Giáo án môn Tập viết lớp 3 bài 18

1 40

Giáo án môn Tập viết lớp 3

Giáo án Tập viết lớp 3 bài 18: Ôn chữ hoa N bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa (1 dòng Ng) V, (1 dòng) viết đúng tên riêng: Nguyễn Văn Trổi (1 dòng) và câu ứng dụng: Nhiễu điều... thương nhau cùng (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.

2. Kĩ năng: Có kĩ năng viết đúng, viết đều, viết đẹp.

3. Thái độ: Yêu thích môn học; có ý thức “Rèn chữ, giữ vở”; tích cực, sáng tạo, hợp tác.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ. Mẫu chữ viết hoa N (Ng), các chữ Nguyễn Văn Trổi và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới : trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh viết bảng con (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết đúng các con chữ, hiểu từ và câu ứng dụng.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Viết bảng con.

 

- Nhắc lại tên bài học.

 

 

 

F Luyện viết chữ hoa.

- Cho HS tìm các chữ hoa có trong bài

- Cho HS nêu cách viết hoa chữ: Nh, R

- Viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ.

- Yêu cầu HS viết chữ N, Ng vào bảng con và uốn nắn sửa sai cho HS

F Luyện viết từ ứng dụng.

- Gọi HS đọc từ ứng dụng: Nguyễn Văn Trỗi

- Giới thiệu: Nguyễn Văn Trỗi (1940 – 1964) là anh hùng liệt sĩ thời chống Mĩ, quê ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Anh Nguyễn Văn Trổi đặt bom ở cầu Công Lí, mưu giết bộ quốc phòng Mỹ Mắc Na-ma-ra.

- Yêu cầu HS viết vào bảng con: Nguyễn Văn Trỗi

F Luyện viết câu ứng dụng.

- Gọi 1HS đọc câu ứng dụng.

- Cho HS nêu nội dung câu ttục ngữ

- Giải thích: Câu tục ngữ khuyên người trong một nước cần phải biết gắn bó, thương yêu, đoàn kết với nhau

- Cho HS viết bảng con: Nguyễn, Nhiễu

- Nhắc nhở lại cách viết các chữ hoa có trong bài.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết (17 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết đúng con chữ, trình bày sạch đẹp vào vở tập viết.

* Cách tiến hành:

- Nêu yêu cầu:

+ Viết chữ Ng: 1 dòng cỡ nhỏ.

+ Viết chữ V, T: 1 dòng.

+ Viết chữ Nguyễn Văn Trổi: 2 dòng cỡ nhỏ.

+ Viết câu tục ngữ 2 lần.

- Theo dõi, uốn nắn, nhắc nhở các em viết đúng nét, độ cao và khoảng cách giữa

- Thu 7 bài để chấm.

- Nhận xét tuyên dương một số vở viết đúng, viết đẹp.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

 

- Cả lớp tìm,

- 2 HS nêu

- Theo dõi

- Viết bảng con

 

 

- 1 HS đọc

- Lắng nghe

 

 

 

 

- Viết các chữ vào bảng con

 

- 1 HS đọc

- 2 HS nêu

- Lắng nghe

 

 

- HS viết trên bảng con.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Viết vào vở

Đánh giá bài viết
1 40
Giáo án Tập viết 3 Xem thêm