Giáo án môn Tập viết lớp 3 bài 2

Giáo án môn Tập viết lớp 3

Giáo án Tập viết lớp 3 bài 2: Ôn chữ hoa Ă, Â bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Viết đúng chữ hoa Ă (1 dòng), Â, L (1 dòng); viết đúng tên riêng Âu Lạc (1 dòng) và câu ứng dụng: Ăn quả … mà trồng (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.

2. Kĩ năng: Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét và thẳng hàng.

3. Thái độ: Có ý thức rèn chữ, giữ vở.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Mẫu chữ viết hoa Ă, Â, L. Các chữ Âu Lạc và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li.
  • Học sinh: Vở tập viết 3 tập một, bảng con, phấn, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút)

- Đọc cho HS viết bảng con các từ tiết trước.

- Giới thiệu bài – Ghi tựa.

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện viết chữ hoa (7 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết được chữ A, Ă, L.

* Phương pháp: Quan sát.

* Hình thức tổ chức: Cả lớp.

* Cách tiến hành: Giáo viên viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ.

- Hướng dẫn viết trên bảng con

b. Hoạt động 2: Luyện viết từ ứng dụng (7 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết được từ và câu ứng dụng.

* Phương pháp: Quan sát và nhận xét.

* Hình thức tổ chức: Cả lớp.

* Cách tiến hành:

GV giới thiệu Âu Lạc là tên nước ta thời cổ, có vua An Dương Vương đóng đô ở Cổ Loa.

- Viết câu ứng dụng:

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.

c. Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành (12 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết được các chữ, từ và câu ứng dụng vào vở Tập viết.

* Phương pháp: Luyện tập thực hành.

* Hình thức tổ chức: Cả lớp.

* Cách tiến hành: Hướng dẫn viết vào vở tập viết.

- Chữ Ă: 1 dòng

- Chữ Â, L: 1 dòng.

- Viết tên riêng: Âu Lạc: 2 dòng.

- Viết câu tục ngữ: 2 lần.

- GV chấm 5-7 bài.

- Nhận xét – Rút kinh nghiệm.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

- Luyện viết thêm bài ở nhà.

- Nhận xét – Tuyên dương.

- Hát vui

- Viết bảng con.

- HS tìm các chữ hoa có trong bài..

- HS tập viết chữ Ă, Â, L trên bảng con.

- HS đọc từ ứng dụng.

- Cả lớp viết trên bảng con- Âu Lạc.

- HS đọc câu ứng dụng

- Viết trên bảng con: Ăn khoai, ăn quả.

- Cả lớp viết vào vở.

Ă Ă Ă Ă Ă Ă A

      Â

L L L L L L

Âu Lạc Âu Lạc Âu Lạc Âu Lạc

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng

- HS lắng nghe.

Đánh giá bài viết
1 188
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tập viết 3 Xem thêm