Giáo án môn Tập viết lớp 3 bài 21

Giáo án môn Tập viết lớp 3

Giáo án Tập viết lớp 3 bài 21: Ôn chữ hoa Q bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa Q (1 dòng) T, S (1 dòng) viết đúng tên riêng Quang Trung (1 dòng) và câu ứng dụng: Quê em... nhịp cầu bắc ngang (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.

2. Kĩ năng: Có kĩ năng viết đúng, viết đều, viết đẹp.

3. Thái độ: Yêu thích môn học; có ý thức “Rèn chữ, giữ vở”; tích cực, sáng tạo, hợp tác.

* MT: Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước qua câu thơ : Quê em đồng lúa nương dâu / Bên dòng sông nhỏ, nhịp cầu bắc ngang (trực tiếp).

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ. Mẫu chữ viết hoa Q (T, S), các chữ Quang Trung và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới : trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh viết bảng con (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết đúng các con chữ, hiểu từ và câu ứng dụng.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Viết bảng con.

- Nhắc lại tên bài học.

F Luyện viết chữ hoa.

- Cho HS tìm các chữ hoa có trong bài: Q, T

- Treo chữ mẫu cho HS quan sát

- Cho HS nhắc lại cách viết hoa chữ: Q, T

- Viết mẫu, kết hợp với việc nhắc lại cách viết từng chữ.

- Yêu cầu HS viết chữ Q, T vào bảng con.

F Cho HS luyện viết từ ứng dụng.

- Gọi HS đọc từ ứng dụng: Quang Trung

- Cho HS nói về Quang Trung

- Giới thiệu: Quang Trung là niên hiệu của Nguyễn Hiệu (1753-1792), người anh hùng dân tộc có công lớn trong cuộc đại phá quân Thanh.

- Yêu cầu HS viết vào bảng con: Quang Trung

F Luyện viết câu ứng dụng.

- Gọi HS đọc câu ứng dụng.

- Yêu cầu HS nêu ý nghĩa của câu ca dao

- KL: Tả cảnh đẹp bình dị của một miền quê.

- Cho HS viết bảng con: Quê, Bên.

* MT: Giáo dục tình yêu quê hương đất nước.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết (17 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết đúng con chữ, trình bày sạch đẹp vào vở tập viết.

* Cách tiến hành:

- Nêu yêu cầu:

+ Viết chữ Q: 1 dòng cỡ nhỏ.

+ Viết chữ T, S: 1 dòng.

+ Viế chữ Quang Trung: 2 dòng cỡ nhỏ.

+ Viết câu ca dao 2 lần.

- Cho HS viết vào vở

- Theo dõi, uốn nắn.

- Nhắc nhở các em viết đúng nét, độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

- Thu 7 bài để chấm.

- Nhận xét tuyên dương một số vở viết đúng, viết đẹp.

- Hướng dẫn HS sửa lỗi sai.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- 1 HS nêu các chữ hoa

- Quan sát.

- 2 HS nêu.

- Viết các chữ vào bảng con.

- 1 HS đọc: Quang Trung.

- Phát biểu

- Viết trên bảng con.

- 1 HS đọc câu ứng dụng

- 2 HS nêu

- Viết trên bảng con: Quê, Bên.

- Lắng nghe

- Sửa lỗi sai theo hướng dẫn

Đánh giá bài viết
1 79
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tập viết 3 Xem thêm