Giáo án môn Tập viết lớp 3 bài 22

Giáo án môn Tập viết lớp 3

Giáo án Tập viết lớp 3 bài 22: Ôn chữ hoa R bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa R (1 dòng) Ph, H (1 dòng) viết đúng tên riêng Phan Rang (1 dòng) và câu ứng dụng: Rủ nhau đi cấy... có ngày phong lưu (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.

2. Kĩ năng: Có kĩ năng viết đúng, viết đều, viết đẹp.

3. Thái độ: Yêu thích môn học; có ý thức “Rèn chữ, giữ vở”; tích cực, sáng tạo, hợp tác.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  1. Giáo viên: Bảng phụ. Mẫu chữ viết hoa R (Ph, H), các chữ Phan Rang và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li.
  2. Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh viết bảng con (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết đúng các con chữ, hiểu từ và câu ứng dụng.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Viết bảng con.

- Nhắc lại tên bài học.

F Luyện viết chữ hoa.

- Cho HS tìm các chữ hoa có trong bài: P (Ph), R.

- Cho HS nêu lại cách viết chữ hoa P, R

- Viết mẫu, kết hợp với việc nhắc lại cách viết từng chữ: R, P.

- Yêu cầu HS viết chữ P, R vào bảng con.

F Luyện viết từ ứng dụng.

- Gọi HS đọc từ ứng dụng: Phan Rang.

- Giới thiệu: Phan Rang là tên thị xã thuộc tỉnh Ninh Thuận.

- Yêu cầu HS viết vào bảng con: Phan Rang

F Luyện viết câu ứng dụng.

- Gọi HS đọc câu ứng dụng.

- Yêu cầu HS nêu ND của câu ca dao

- Giải thích: Khuyên người ta chăm chỉ cấy cày, làm lụng để có ngày được sung sướng, đầy đủ

- Cho HS viết bảng con: Rủ, Bây

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết (17 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết đúng con chữ, trình bày sạch đẹp vào vở tập viết.

* Cách tiến hành:

- Nêu yêu cầu:

+ Viết chữ R: 1 dòng cỡ nhỏ.

+ Viết chữ Ph, H: 1 dòng.

+ Viế chữ Phan Rang: 2 dòng cỡ nhỏ.

+ Viết câu ca dao 2 lần.

- Cho HS viết vào vở

- Theo dõi, uốn nắn HS viết.

- Nhắc nhở các em viết đúng nét, độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

- Thu 5 - 7 bài để chấm.

- Nhận xét tuyên dương một số vở viết đúng, viết đẹp.

- Nhắc nhở, hướng dẫn 1 số HS viết sai lỗi

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Phát biểu

- Cá nhân nêu

- QS, theo dõi GV viết mẫu

- Viết vào bảng con.

- 1 HS đọc

- Lắng nghe

- Viết trên bảng con.

- 1 HS đọc câu ứng dụng

- 2 HS nêu

- Viết trên bảng con: Rủ, Bây.

- Sửa lỗi sai

Đánh giá bài viết
1 65
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tập viết 3 Xem thêm