Giáo án môn Tập viết lớp 3 bài 25

1 24

Giáo án môn Tập viết lớp 3

Giáo án Tập viết lớp 3 bài 25: Ôn chữ hoa T bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa (1 dòng Th) (1 dòng) viết đúng tên riêng Thăng Long (1dòng) và câu ứng dụng: Thể Dục... Nghìn viên thuốc bổ (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.

2. Kĩ năng: Có kĩ năng viết đúng, viết đều, viết đẹp.

3. Thái độ: Yêu thích môn học; có ý thức “Rèn chữ, giữ vở”; tích cực, sáng tạo, hợp tác.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ. Mẫu chữ viết hoa T (Th, L), các chữ Thăng Long và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh viết bảng con (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết đúng các con chữ, hiểu từ và câu ứng dụng.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Viết bảng con.

 

- Nhắc lại tên bài học.

 

 

 

FLuyện viết chữ hoa.

- Cho HS tìm các chữ hoa có trong bài: T (Th), L.

- Yêu cầu HS nêu cách viết hoa các chữ vừa tìm được

- Viết mẫu, kết hợp với việc nhắc lại cách viết từng chữ: T (Th).

- Yêu cầu HS viết chữ T (Th) vào bảng con.

F Cho HS luyện viết từ ứng dụng.

- Gọi HS đọc từ ứng dụng: Thăng Long.

- Giới thiệu: Thăng Long là tên cũ của thủ đô Hà Nội do vua Lí Thái Tổ đặt.

- Yêu cầu HS viết: Thăng Long vào bảng con.

F Luyện viết câu ứng dụng.

- Gọi HS đọc câu ứng dụng.

- Yêu cầu HS nêu lời khuyên của câu tục ngữ

- Giải thích câu ứng dụng: Năng tập thể dục làm cho con người khỏe mạnh như uống nhiều thuốc bổ.

- Cho HS viết bảng con: Thể dục

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết (17 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết đúng con chữ, trình bày sạch đẹp vào vở tập viết.

* Cách tiến hành:

- Nêu yêu cầu:

+ Viết chữ Th: 1 dòng cỡ nhỏ.

+ Viết chữ L: 1 dòng.

+ Viết chữ Thăng Long: 2 dòng cỡ nhỏ.

+ Viết câu ứng dụng 5 lần.

- Cho HS viết vào vở

- Theo dõi, uốn nắn.

- Nhắc nhở các em viết đúng nét, độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

- Thu 5 bài để chấm.

- Nhận xét tuyên dương một số vở viết đúng, viết đẹp.

- Hướng dẫn HS cách sửa lỗi

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

 

- 2HS nêu.

- 1 HS nêu cách viết hoa

 

- Theo dõi

 

- Viết bảng con

 

- 1 HS đọc

 

 

- Viết vào bảng con.

 

- 1 HS đọc

- 2 HS nêu

 

 

- Viết trên bảng con Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sửa lỗi sai

Đánh giá bài viết
1 24
Giáo án Tập viết 3 Xem thêm