Giáo án môn Tập viết lớp 3 bài 28

1 45

Giáo án môn Tập viết lớp 3

Giáo án Tập viết lớp 3 bài 28: Ôn chữ hoa V bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa (1 dòng) L(1 dòng); viết đúng tên riêng Văn Lang (1 dòng) và câu ứng dụng: Vỗ tay.... cần nhiều người (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.

2. Kĩ năng: Có kĩ năng viết đúng, viết đều, viết đẹp.

3. Thái độ: Yêu thích môn học; có ý thức “Rèn chữ, giữ vở”; tích cực, sáng tạo, hợp tác.

ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ. Mẫu chữ viết hoa V (L, B), các chữ Văn Lang và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh viết bảng con (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết đúng các con chữ, hiểu từ và câu ứng dụng.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Viết bảng con.

 

- Nhắc lại tên bài học.

 

 

 

F Luyện viết chữ hoa.

- Cho HS tìm các chữ hoa có trong bài: V, L, B.

- Yêu cầu HS nhắc lại cách viết hoa các chữ hoa trên

- Viết mẫu, kết hợp với việc nhắc lại cách viết từng chữ: V

- Yêu cầu HS viết chữ V bảng con.

F Cho HS luyện viết từ ứng dụng.

- Gọi HS đọc từ ứng dụng: Văn Lang

- Giới thiệu: Văn Lang là tên nước Việt Nam thời các vua Hùng, thời kì đầu tiên của nước Việt Nam.

- Yêu cầu HS viết vào bảng con.

F Luyện viết câu ứng dụng.

- Mời HS đọc câu ứng dụng.

Vỗ tay cần nhiều ngón.

Bàn kĩ cần nhiều người.

- Giải thích câu ứng dụng: Vỗ tay cần nhiều ngón mới vỗ tay được vang; muốn có ý kiến hay, đúng, cần nhiều người bàn bạc.

- Cho viết bảng con

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết (17 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết đúng con chữ, trình bày sạch đẹp vào vở tập viết.

* Cách tiến hành:

- Nêu yêu cầu:

+ Viết chữ V: 1 dòng cỡ nhỏ.

+ Viết chữ L, B: 1 dòng

+ Viế chữ Văn Lang: 2 dòng cở nhỏ.

+ Viết câu ứng dụng 2 lần.

- Theo dõi, uốn nắn.

- Nhắc nhở các em viết đúng nét, độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

- Cho HS viết bài vào vở

- Thu 7 bài để chấm.

- Nhận xét tuyên dương một số vở viết đúng, viết đẹp.

- Hướng dẫn HS sửa lỗi sai

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

 

- Quan sát và nêu

- 2 HS nhắc lại

- Theo dõi

 

- Viết bảng con

 

- 3 HS đọc

 

 

- Viết trên bảng con.

 

- 1 HS đọc câu ứng dụng

 

 

 

 

 

- Viết trên bảng con: Vỗ tay.

 

 

 

 

 

- Lắng nghe

 

 

 

- Sửa theo hướng dẫn

Đánh giá bài viết
1 45
Giáo án Tập viết 3 Xem thêm